circulatielijst Bestuur, raad van toezicht, directeur en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Biervliet geven met leedwezen kennis van het plotseling overlijden van de heer W. I. NAYE, op de leeftijd van 61 jaar. De overledene was sinds 1963 plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht. Zijn aangename persoonlijkheid en vriendschap zullen in dankbare herinnering blijven. Biervliet, 3 februari 1967. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Breedenbroek" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer B. B. ROETERINK, op de leeftijd van 73 jaar. De overledene heeft van 1938 als lid van de raad van toezicht en van 1941 als lid van het bestuur de belangen van de bank met grote toewijding behartigd. Zijn persoon en zijn werk zullen steeds in dankbare herinnering blijven. Bestuur, raad van toezicht en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Schermerhorn geven met leedwezen kennis van het overlijden van het ere-lid, de heer I BROERSEN, in de ouderdom van 79 jaar. Gedurende meer dan 40 jaar heeft de overledene de belangen van de bank gediend. Schermerhorn, 24 februari 1967. Bestuur, raad van toezicht, directeur en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Werken dam" geven met leedwezen kennis van het overlijden van hun lid van de raad van toezicht.de heer H. M. GROENEVELD, op de leeftijd van 50 jaar. Zijn persoon en zijn werk zullen in dankbare herinnering voortleven. Werkendam, 6 maart 1967. paraaf paraa 116

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 42