overlijdensberichten Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Raiffeisenbank ,,'t Zand" N.H. geven met leedwezen kennis van het overlijden van hun oud-voorzitter en ere-lid, de heer ADR. KAGER, in de ouderdom van 72 jaar. Zijn grote persoonlijkheid en zijn kennis van zaken, welke hij met veel toewijding van 1925 tot 1965 aan de bank heeft gegeven, zullen steeds in dankbare herinnering blijven voortleven. Heiloo, 22 december 1966. Bestuur, raad van toezicht en personeel van de Coöperatieve Boerenleenbank ,,De Rijp" te De Rijp geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer J. TAAM, in de ouderdom van 60 jaar. Gedurende negen jaar heeft hij de belangen van de bank gediend. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering voortleven. De Rijp, december 1966. Bestuur en raad van toezicht van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Bunschoten" geven kennis van het plotseling overlijden van de ere-voorzitter, de heer WOUTERUS HEUVELING, op de leeftijd van 76 jaar. Van 1934 tot en met 1964 maakte hij als voorzitter deel uit van het bestuur van de bank. Met eerbied en dankbaarheid mogen zij terugzien op de onder zijn leiding tot stand gekomen werken. Bunschoten, 27 januari 1967. Bestuur, raad van toezicht en directeur van de Coöperatieve Raiffeisen-Bank „De Meern" geven met leedwezen kennis van het overlijden van het ere-lid, de heer D. J. K. WESSELING. Op 1 juni 1942 werd hij gekozen tot plaatsvervangend bestuurslid en op 30 maart 1955 tot lid van de raad van toezicht, welke functie hij beëindigde bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Zijn persoon en zijn werk blijven in dankbare herinnering. De Meern, 31 januari 1967. Bestuur, raad van toezicht, directeur en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Kruiningen" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer J. GLERUM, oud-voorzitter van de raad van toezicht en ere-lid. Gedurende 37 jaren heeft hij de belangen van de bank gediend. Zijn zakelijk inzicht en zijn grote toewijding zullen bij hen in dankbare herinnering blijven. Kruiningen, 27 januari 1967. 115

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 41