onze documentatie onze circulaires Aan de aangesloten banken werden in de maand februari 1967 de onderstaande documentatieaanvul- lingen toegezonden. aanvulling 57 Renteregeling van de Centrale Bank voor het jaar 1967, codenummer 9.40. Renteadvies van de Centrale Bank aan de aan gesloten banken voor het jaar 1967, codenummer 9.41. aanvulling 58 Wijzigingsblad indeling overboekingsregister spaarbank, bladzijden 5 en 6, codenummer 2.050. Gewijzigde bladzijden 1 tot en met 10 spaargel den op termijn, codenummer 2.31. Gewijzigde bladzijden 1 en 2 posttarieven, code nummer 6.51 9.510 van 9 februari 1967: praktijkperiode deel nemers Raiffeisencursus 1966/1968 0.111 van 10 februari 1967: volledigheid bij het gebruik van de banknaam 9.925 van 10 februari 1967: adresboekje Adressen II 9.255 van 14 februari 1967: bijkantoor Groningen en rayonbureau Assen 9.504 van 15 februari 1967: overzicht van artikelen in periodieken 3.011 van 16 februari 1967: intrekking Franse munten 9.513 van 16 februari 1967: verslag discussie groepen „Effectenzaken" 4.520 van 17 februari 1967: effectendepotopgave 31 december 1966 0.751 van 20 februari 1967: beveiliging (uit sluitend rayoninspecteur) ongecodeerd van 20 februari 1967: collectieve bestelling bijsluiters 2.536 van 22 februari 1967: enquête Algemene Premiespaarwet 3.205 van 23 februari 1967: salarisbetaling overheidspersoneel 0.406.0 van 24 februari 1967: vakantie directeuren/kassiers 3.20 van 24 februari 1967: bankgiroverkeer (gang van zaken) 9.764 van 24 februari 1967: wijziging lenings voorwaarden Raiffeisenhypotheekbank 7.401 van 28 februari 1967: opgave rente- en provisietarieven 1967 2.090 van 28 februari 1967: spaarresultaten januari 1967 114

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 40