fen. Deze geldbak is verdeeld in een bakje voor pasmunt, daarachter zeven verstelbare zwenk- schotjes voor bankpapier. De overige ruimte kan worden benut voor de opberging van overtollig bankpapier. Om het kassiersbureau als schrijfbureau te kun nen gebruiken, kan men een blad kopen, dat de ja loezie volledig afdekt. Het kassiersbureau met toebehoren is te bestel len via de Centrale Bank. werkkas en overige voorraad Op de meeste banken is een splitsing van de kasgelden in twee delen ingevoerd, namelijk een zogenaamde werkkas en de overige voorraden. Ook in verband met de veiligheidseisen verdient het aanbeveling er op toe te zien, dat de werkkas, welke zich in het kantoor bevindt, niet een te hoog bedrag gaat bevatten. Het bedrag, dat zich in de kluis bevindt, wordt meestal bijgestaffeld op een kaart, zodat de kas opname snel kan geschieden. Vanzelfsprekend is het noodzakelijk regelmatig de „grote kas" te con troleren. nieuwe bank op Urk 8 februari jl. opende burgemeester Bossenbroek het bijkantoor Urk van de Coöperatieve Boeren- leenbank-Raiffeisenbank „De Noordoostpolder". De kinderen van de beheerder van het bijkan toor boden, gestoken in Urker klederdracht, de burgemeester de sleutel aan voor de officiële ope ning. In het gebouw is tevens ondergebracht het post kantoor van Urk. Om de feestvreugde bij de opening van dit nieuwe pand te onderstrepen, werd het actiecomité Medisch Centrum Urk een bedrag van 1.000, aangeboden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 17