administratieve kanttekeningen Oosterland - f 4 miljoen In een bijeenkomst van bestuur en raad van toe zicht van de Raiffeisenbank „Oosterland" werd het heuglijke feit herdacht, dat de 4 miljoengrens aan spaargelden werd overschreden. De gelukkige spaarster ontving een enveloppe met inhoud. In 1962 hadden 1097 spaarders een bedrag van 2.884.894.75 ingelegd. In 1964 was het aantal spaarders toegenomen tot 1164 met een spaartotaal van 3.384.406,69. Eind 1966 was het bespaarde bedrag gestegen tot 3.860.391,88, ingelegd door 1384 spaarders. In Maassluis-west werd door de Coöperatieve Raiffeisenbank „Maasland" een houten kantoortje in gebruik genomen. kasgelden Een van de dagelijks terugkerende werkzaam heden is de kasopname. Bij de kasopname wordt, zoals bekend, door niet gemechaniseerde banken het kasopnameboekje (form. 18101) gebruikt en door de overige banken de kasstaat (form. 13106). Worden de gegevens op deze formulieren op de juiste wijze ingevuld, dan verkrijgt men twee uit komsten, die met elkaar in overeenstemming die nen te zijn, nl. het boeksaldo en het totaal van de aanwezige kasmiddelen. Zijn deze niet met elkaar in overeenstemming, dan is er een kasverschil ont staan. Dit verschil dient in de boekhouding tot uit drukking te worden gebracht en niet te worden ge- genomen tot de volgende kasopnamen in de hoop, dat het verschil zichzelf oplost. De boekingen dienen te geschieden op de rekeningen „kasover- schotten" en „kastekorten". Uiteraard dienen kas- verschillen zoveel mogelijk te worden voorkomen. koppen en bossen Het koppen en bossen van losse bank- en munt biljetten zal zeker een bijdrage leveren tot de net heid in de kas. Daartoe worden de losse biljetten van ezelsoren ontdaan en met de voorzijde (de kop) naar boven gebundeld in pakjes van 20 stuks in een smal bandje. De bovenomschreven bundels kunnen op hun beurt weer worden samengepakt in bredere bandjes, welke 5 pakjes van 20 kunnen be vatten. Voor de verschillende soorten bankbiljetten zijn de bandjes, bandeerstroken genaamd, ver- 89

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 15