Bestuur, raad van toezicht, directeur en personeel van de Coöperatieve Boerenleenbank - Raiffeisenbank „Hoogeveen" te Hoogeveen, geven met groot leedwezen kennis van het plotse ling overlijden van de heer LAMBERTUS BAKKER, op de leeftijd van 62 jaar. De overledene heeft gedurende bijna 24 jaren de belangen van de bank met grote toewijding gediend. Van 19431946 als bestuurslid, van 19461963 als secretaris van het bestuur en van 19631966 als voorzitter van het bestuur. Zijn nagedachtenis zal in dankbare herinnering blijven voortleven. Hoogeveen, 16 december 1966 Bestuur, raad van toezicht, kassier en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Meeuwen- Genderen" geven met ontroering kennis van het overlijden van de voorzitter van de raad van toezicht, de heer J. C. VAN DER BEEK, in de ouderdom van 66 jaar. Van 1931 tot 1965 heeft hij de Coöperatieve Boerenleenbank „Genderen" eerst als secretaris en vele jaren als voorzitter van de raad van toezicht met grote toewijding gediend. Van 1 januari 1966 af diende hij, in laatstgenoemde functie, de bank in haar nieuwe samenstelling. Met overtuiging werkte hij aan de fusie van de beide banken mede. Zijn persoon en zijn werk blijven in dankbare herinnering. Meeuwen-Genderen, 25 januari 1967 Bestuur, raad van toezicht en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank ,,Wijk en Aalburg" vervullen hiermede de droeve plicht kennis te geven van het overlijden van de heer GERRIT BERTUS VAN WIJK. Van de oprichting in 1918 af tot voor kort heeft de overledene de belangen van de bank gediend. Wijk en Aalburg, januari 1967 Bestuur, raad van toezicht en personeel van de Coöperatieve Boerenleenbank/Raiffeisenbank „Aengwirden" te Luinjeberd geven met leedwezen kennis van het overlijden van hun kassier, de heer O JAGER, in de ouderdom van 60 jaar. Dankbaar gedenken zij het vele werk, dat de overledene voor de bank heeft verricht. Luinjeberd, 27 januari 1967 Bestuur, raad van toezicht en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Strijen" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer P. ROSBACH, lid van het bestuur. Zijn nagedachtenis zal in dankbare herinnering blijven. Strijen, januari 1967 75

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 41