overlijdensberichten Bestuur, raad van toezicht en directeur van de Coöperatieve Raiffeisenbank ..Ferwerd en O." geven met leedwezen kennis van het overlijden van het ere-lid van de bank, de heer P. KOOPMANS, op de leeftijd van 81 jaar Van de oprichting in 1916 af tot 1954 heeft hij de belangen van de bank voorgestaan en bevorderd. Zij wensen zijn nagedachtenis in dankbare herinnering te houden. Ferwerd, 5 januari 1967 Bestuur, raad van toezicht, kassier en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Asperen geven met leedwezen kennis van het overlijden van de voorzitter van de raad van toezicht, de heer ADR. KLEUN. Zijn nagedachtenis zal in dankbare herinnering blijven. Asperen, 10 januari 1967 Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Raiffeisenbank ,,Ophemert" geven kennis van het overlijden van hun oud-voorzitter en ere-lid, de heer A. G. FORMYNE, in de ouderdom van bijna 93 jaar. Zijn persoonlijkheid, zijn juiste beoordeling en zijn grote toewijding van 1915 af tot 1965 aan de bank gegeven, zullen in dankbare herinnering blijven. Ophemert, 11 januari 1967 Heden overleed onze oud-voorzitter van het bestuur, de heer J JASPERSE. In dankbaarheid gedenken wij het werk, dat hij gedurende vele jaren voor onze bank heeft gedaan. Bestuur, raad van toezicht en directeur van de Coöperatieve Raiffeisenbank ,,Koudekerke Koudekerke, 21 januari 1967 Bestuur, raad van toezicht en directeur van de Coöperatieve Raiffeisenbank ..Zwijndrecht" geven met leedwezen kennis van het overlijden van hun oud-voorzitter, de heer H. VAN LOON, op de leeftijd van 80 jaar. Van 1925 tot 1937 diende hij de bank als bestuurslid, van 1937 tot 1954 als secretaris van het bestuur en van 1954 tot 1961 als voorzitter van het bestuur. Zijn persoon en zijn werk zullen in dankbare herinnering blijven. 74

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 40