maandblad van de coöperatieve centrale raiffeisen-bank negenenveertigste jaargang no. 2 februari 1967 inhoudsopgave blz. Wat ons bezig houdt 38 Kroniek van land- en tuinbouw 41 Stichting algemeen waarborgfonds voor de middenstand opgeheven 45 In Holland staat een huis 50 Administratieve kanttekeningen 52 De organisatie in cijfers 54 Spaarresultaten bij de verschillende spaarinstellingen 55 Kanttekeningen bij de cijfers 55 Hagel 56 Vraag en antwoord 61 Slotdag Raiffeisencursus 1956/1967 62 Financieel overzicht 64 Maandelijkse koerstabel effectief rendement obligaties 67 Procedure over de naam raiffeisen en raivo 68 Man en paard 69 Uitloting deposito-obligaties 70 Onze documentatie 71 Onze circulaires 71 Organisatiekalender 73 Overlijdensberichten 74 REDACTIE EN ADMINISTRATIE S T. JACOBSSTRAAT 30. UTRECHT. TEL. 28411

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 3