Het hoogste punt van de nieuwbouw is bijna bereikt. Door de arbeiders die de staalconstructie plaatsen, worden, in de ogen van buitenstaanders, halsbrekende toeren verricht. maandelijkse koerstabel 31 aug. 30 sept 31 okt. 1 dec. 30 dec. 31 jan. 7 Nederland 1966 1 102'/,6 101% 102% 101% 103% 6% Nederland 1966 953/ié 98% 96'3/u 96,5/u 9715/,6 99% 5% Nederland 1965 1 90% 94 91 s/l6 9115/l6 93% 95'/,4 5% Nederland 1964 II 863/4 89% 87%32 883/,4 89% 923/i6 5 Nederland 1964 85% 87% 86% 86% 88% 91% 4% Nederland 1958 863/8 88 87% 88 88 89% 4% Nederland 1960 I 843/4 87% 853/4 86% 87% 89% 4% Nederland 1959 833/8 85% 853/6 85% 85% 88% 41/4 Nederland 1961 80% 82% 81% 82Vi« 83% 85% 3% Nederland 1953 763/4 793/4 78'/ió 77% 79% 83 3'/2 Nederland 1956 78% 80% 80% 80 81 3/,6 84% 3% Nederland 1954 74 74% 74 73% 75 78 3% Nederland 1955 1 75 74 73% 73% 75 78 3% Ned. 1947 Staffel 68% 70 s/u 68% 68% 6915/u 73 3 Grootboek 1946 80% 81% 81% 79% 81% 82% 2'/2 Grootboekoblig. 433/4 43% 443/e 42% 443/s 45% effectief rendement obligaties 31 aug. 30 sept. 31 okt. 1 dec. 30 dec. 31 jan. 7 Nederland 1966 I 6.78 6.82 6.79 6.81 6.68 6% Nederland 1966 6,79 6.48 6.63 6.60 6.48 6.31 5% Nederland 1965 I 6,81 6.48 6.76 6.70 6.50 6.26 5% Nederland 1964 II 6,84 656 6.77 6.70 6.52 6.17 5 Nederland 1964 6,75 6.59 6.72 6.64 6.45 6.05 4% Nederland 1958 6,82 6.59 6.64 6.43 6.43 6.17 4% Nederland 1960 1 6,88 6.62 6.79 6.67 6.56 6.16 4% Nederland 1959 6,82 6.61 6.69 6.68 6.59 6.14 4% Nederland 1961 6,83 6.66 6.73 6.67 6.50 6 14 3% Nederland 1953 6,71 6.47 6.57 6.68 6.40 5.88 3% Nederland 1956 6,79 6.62 653 6.67 6.44 5.80 3% Nederland 1954 6,40 6.48 6.54 6.63 6.42 5.90 3% Nederland 1955 1 6,40 6.56 6.55 6.59 6.35 587 3% Ned. 1947 Staffel 6,28 6.17 6.34 6.37 6.22 5.88 3 Grootboek 1946 6,62 6.47 6.26 6.63 6.26 5.98 2% Grootboekoblig. 5,78 5.91 5.73 5.97 5.73 5.56 67

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 33