richten. In ons land is het bij ons weten gelukkig nooit zó erg geweest. Wanneer wij ons tot de materiële schade bepa len, kunnen wij, om maar een kleine greep te doen, wijzen op de hagelstenen van 1,5 kg, die op 19 augustus 1952 te Heidgraben in Duitsland door het dak van een huis viel. Op 11 augustus 1958 werden Straatsburg en omgeving door een hagelramp ge troffen, die een schade veroorzaakte van 50 mil joen. Het getroffen gebied was 50 km lang en 10 km breed. Het noodweer duurde een half uur. Er zijn daar hagelstenen gewogen van 972 gram. De streek waarin Straatsburg ligt, stond tot aan de ramp bekend als een zone met minimale hagelval. Sinds mensenheugenis is zij niet door zulk een natuurramp getroffen. hagel in Nederland Op 6 augustus 1894 werd de tuinbouw van Aals meer door zo'n omvangrijke hagelramp getroffen, dat een nationale actie op touw is gezet om in de nood van de getroffen bloemisten, bollenkwekers en tuinders te voorzien. Ernstige hagelschaden heb ben zich ook nadien regelmatig voorgedaan. Zo werd b.v., om maar een greep te doen, Leidschen- dam op 6 augustus 1946 door een hagelramp ge troffen, waarbij talrijke bloemen-, groente- en fruit- tuinen geheel werden vernield. In West-Friesland werd op 11 mei 1949 60 van de bloembollen op 378 bedrijven door de hagel vernield. In de Betuwe werd begin juni 1952 voor f 3 miljoen schade aan fruitkwekerijen aangericht. In 1957 werden vooral de kustgebieden van de Zuiderzeepolders zwaar getroffen. Een zwaar jaar was ook 1959 toen op 11 juli in de omgeving van Beilen een bui ont stond, die naar de Waddenzee trok en een gebied van 80 bij 20 km teisterde. Deze bui veroorzaakte een schade van zeker 2,5 miljoen aan land- en tuinbouwgewassen en fruit. Ook nadien sloeg de hagel nog verschillende malen hard toe. en in mindere mate op de Zuidhollandse en Zeeuw se eilanden. Begin mei moesten de bloembollen het opnieuw zwaar ontgelden. Op 22 mei sloeg het noodweer op verscheidene plaatsen toe. In Zeeuws-Vlaanderen werd een groot aantal landbouw- en fruitteeltbedrij- ven het slachtoffer van de vernietigende hagel. Bonen, erwten en vlas werden met het fruit het ergst getroffen. Op Zuid-Beveland in Waarde, Krab- bendijke en Rilland werden fruitaanplantingen ge teisterd door hagelbuien, zoals die daar nog nooit eerder waren voorgekomen. Het getroffen gebied beslaat 400 tot 600 ha. Ongeveer 80 fruittelers wer den ernstig getroffen. De beschadiging van het fruit beliep van 70 tot 100%. Niet alleen het blad en de pas gezette vruchten werden beschadigd, maar er ontstond zelfs schade aan het hout van de vrucht bomen. Een groot deel van de telers in dit gebied was niet tegen hagelschade verzekerd. De hagel- baan van de buien van 22 mei 1966 strekte zich over een afstand van ongeveer 200 km uit van Duin kerken tot Dordrecht met een breedte van 5-10 km. Behalve in Zeeland werd door deze buien ook zware schade aangericht in West-Brabant en op de Zuidhollandse Eilanden. Verschillende gewas sen, zowel fruit als landbouwgewassen zijn op die dag voor 100% verhageld. Ook hier was een deel der getroffenen verzekerd en een ander deel niet. In het Waarland en in de Wieringermeer moesten de bloembollen het op diezelfde dag voor een tweede maal ontgelden. De hagelbuien die op 22 mei een ongekende ha- gelcatastrofe veroorzaakten, bestreken een veel langere baan dan veelal bij hagelbuien het geval pleegt te zijn. Op 13 augustus 1966 eindigde een warmtepe- riode met hevige onweer- en hagelbuien, die veel schade aanrichtte in Utrecht, de omgeving van 1966 spant de kroon Reeds eind maart werd er belangrijke schade toegebracht aan de bloembollen in West-Friesland Deze foto laat zien hoe ernstig de schade kan zijn die door hagel aan de fruitteelt wordt toegebracht. 58

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 24