In omvang toe. Deze gang van zaken verklaart de veelal laagsgewijze structuur, die een hagelsteen heeft. Het op en neer gaan kan zich enige malen herhalen totdat de hagelsteen te zwaar wordt voor de opstijgende stroom en naar de aarde valt. Op deze veel voorkomende wijze van hagelvor- ming bestaan een aantal varianten, die hier verder onbesproken mogen blijven. vernielende kracht De hagelstenen, die de aarde bereiken, kunnen daar letterlijk dood en verderf zaaien! De grootte van de stenen, vaak te vergelijken met duive-eieren, kan af en toe ook de omvang van een biljartbal be reiken. In Spanje viel in 1935, volgens authentieke ge gevens, een hagelsteen met een diameter van 15 cm bij een gewicht van 1,5 kg. Het is geen wonder, dat deze projectielen de dood van mens en dier kunnen veroorzaken en te velde staande gewassen onbarmhartig kunnen teis teren. Dat door hagelstenen mensen gedood kun nen worden, blijkt ons uit tal van overgeleverde be- Hagelbuien hebben hun vernielende werk gedaan. Er zijn nauwelijks tulpenbladen heel gebleven; over al zijn de scheuren te zien. 57

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 23