hagel: een permanente bedreiging voor landbouwer, tuinder en fruitkweker Op ons verzoek heeft mr. A. A. Eygenraam, di recteur van de Eerste Onderlinge Schadeverzeke ringmaatschappij voor Land- en Tuinbouw het vol gende artikel voor ons blad geschreven. Wij zullen in het volgende nummer, zij het in an der verband, op het hagelrisico terugkomen. Van harte hopen wij, dat 1967, waarvan het hagelsei- zoen voor de deur staat, een heel wat gunstiger beeld zal geven dan het ronduit desastreuze jaar 1966! trieste balans van 1966 Nu het jaar 1966 voorbij is, kan de volle omvang van de hagelcatastrofe, die op tal van plaatsen in Nederland de land- en tuinbouw heeft geteisterd, worden vastgesteld. De Nederlandse hagelverzekeraars hebben in totaal rond 20 miljoen aan hagelschade uitge keerd, waar een brutopremie-inkomen tegenover staat van rond 10 miljoen. Als men daarbij voegt de vele miljoenen aan schade, die niet door verzekering waren gedekt, dan beseft men hoe zwaar de hagel kan toeslaan en hoe machteloos de mens staat tegenover dit geweld van de natuur. hoe ontstaat hagel? Hagel valt in de vorm van ijsknikkers of ijsbrok- ken, meestal met een middellijn van 0.5 tot 5 cm. Deze hebben vóór hun aankomst op de aarde al een bewogen bestaan achter de rug. Boven in een actieve onweersbui, die met zijn veelal torenvormige koppen (cumulo-nimbus) tot op een hoogte van 8 a 10 kilometer komt, kan het erg koud zijn. Op die hoogte zijn temperaturen van van 20 tot 40 graden onder het vriespunt geen zeldzaamheid in een periode met sterk onsta biele lucht. De opstijgende warme lucht koelt af, zodat zich eerst fijne waterdruppels vormen die nog zweven en als wolken zichtbaar wor den, maar bij het voortschrijden van dit proces worden deze druppels zó groot dat ze gaan vallen. In deze actieve buien komen als het ware schoor stenen voor, waardoor de lucht in versneld tempo omhoog wordt gevoerd en daarbij snel afkoelt. Deze opstijgende luchtstromingen halen soms snel heden van ver boven de 100 km per uur. De water druppels, die mee omhoog worden gevoerd, ko men boven de vorstgrens, het z.g. ijskiemniveau. Zij worden onderkoeld en gaan daarna over in ijs, waarmee de hagelsteen is ontstaan. Deze kleine hagelsteen botst telkens tegen andere onderkoelde druppels, die vervolgens ook prompt bevriezen en met de bestaande kleine ijssteen samenklonteren. Door zijn gewicht gaat de steen vallen tot zij op nieuw in een krachtige opwaartse stroming om hoog wordt gestuwd. Steeds neemt de hagelsteen 56

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 22