baar. Daarnaast is er echter een snellere methode om aan de wens van de Centrale Bank tegemoet te i komen en tevens voor de eigen boekhouding voor deel te verkrijgen. Wij denken hierbij aan de in de inleiding vermelde tweede methode, die kan worden j toegepast. Daartoe worden eerst de gele, witte en blauwe I tellijsten volledig ingevuld. Is een bepaalde tellijst vol, dan wordt een subtotaal getrokken en onderaan de tellijst vermeld met de aantekening „subtotaal". De verschillende exemplaren die het eindtotaal bevatten, worden vastgeniet boven op de andere telli jst(en), zowel bij de telli jsten voor de Centrale Bank als bij de tellijsten bestemd voor de eigen boekhouding. Indien de bovenste exemplaren altijd de eindtotalen vermelden, zal het boeken vanaf deze stukken zowel voor de Centrale Bank als voor de eigen boekhouding zeer eenvoudig en zonder vergissingen kunnen geschieden. Zowel door het overbrengen van de subtotalen naar een andere tel lijst als door het vervaardigen van „recapitulatie- tellijsten" worden dezelfde resultaten bereikt, na melijk het terugbrengen van het aantal te boeken posten en de controle op het saldo Centrale Bank. vijf miljonairs Ter gelegenheid van het bereiken van de 5 mil joen in de spaarbank van de Coöp. Raiffeisenbank „Zijdewind" hadden vijf miljonairs" post gevat voor het gebouw van de bank. De mijlpaal werd bereikt door een storting op het spaarbankboekje van de 2-jarige Mariska Moras. De voorzitter, de heer W. J. Keesom, overhandig de Mariska een enveloppe met een mooi bedrag. 53

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 19