RUIST OP GLAS Kogelvrij glas boven de balie wordt aangebracht ter beveiliging van personeel en kas. Dat een der gelijke rationele voorziening zich toch leent voor artistieke bewerking, is aangetoond bij de Raiffei- senbank „Zuidland". Op het kogelvrije glas in het gemoderniseerde kantoor is door de kunstenaar Fr. Spuijbroek een mozaïek aangebracht, waarmede de betekenis van de bank voor de plaatselijke gemeen schap wordt uitgebeeld. Links zijn een lammetje, een korenschoof en een bloem gesitueerd, voor stellende de veeteelt, de landbouw en de tuinbouw. Een tweetal raderen heeft betrekking op ambacht en industrie. Het geheel is door een witte band om geven, waarmede tot uitdrukking wordt gebracht, dat de verschillende schakeringen van het maat schappelijk leven bij elkaar horen. In het midden is Mercurius afgebeeld, terwijl ge heel rechts de opgaande lijn zichtbaar is. Door de snellende en fakkeldragende god van de handel vindt een gestadige geldstroom naar de bank plaats, aangeduid door de kromme witte lijn. De steentjes in diverse kleuren onder de opgaande lijn duiden op de verschillende sectoren van het bedrijfsleven die door de bank worden gefinancierd. Het gemoderniseerde en uitgebreide kantoor van de bank „Zuidland" is op 8 december jl. opnieuw in gebruik genomen. 49

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 15