maandblad van de coöperatieve centrale raiffeisen-bank negenenveertigste jaargang no. 1 januari 1967 inhoudsopgave blz. Scherper bij de wind varen 3 Aspecten van de financiering van landbouw bedrijven en landbouwcoöperaties 8 Girale salarisbetalingen 12 Enquête discussiegroepen 15 Vraag en antwoord 16 De organisatie in cijfers 18 Spaarresultaten bij de verschillende spaar- instellingen 19 Kanttekeningen bij de cijfers 19 Administratieve kanttekeningen 20 Financieel overzicht 23 Maandelijkse koerstabel 27 Man en paard 28 Terugblik 30 Organisatiekalender 33 Onze documentatie 34 Onze circulaires 34 Overlijdensberichten 35 REDACTIE EN ADMINISTRATIE ST. JACOBSSTRAAT 3 0. UTRECHT, TEL. 2 84 11

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 3