circulatielijst Bestuur, raad van toezicht, directeur en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Hooge- zand" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de secretaris van het bestuur, de heer J. DEKKER. Gedurende 15 jaren heeft hij de bank met zeer veel toewijding gediend. Zijn aangename persoon lijkheid, werklust en vriendschap zullen bij hen in dankbare herinnering blijven. Sappemeer, 4 januari 1967 Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Raiffeisenbank .Valkenburg Z.H. geven met leedwezen kennis van het overlijden op 62-jarige leeftijd van de heer J. A. v. d. MEY, sedert 1957 voorzitter van de raad van toezicht. Zijn zakelijk inzicht en grote toewijding voor de belangen van de bank zullen bij hen in dank bare herinnering blijven. Bestuur, raad van toezicht en personeel van de Coöperatieve Raiffeisenbank ,,Grootegast-Olde- kerk" geven met leedwezen kennis van het overlijden van hun bestuurslid, de heer ABEL VEENSTRA. Met grote toewijding heeft hij de belangen van de bank gediend. Zijn nagedachtenis zal in dank bare herinnering blijven. Grootegast, januari 1967 Met het oog op een goede circulatie van dit blad, zullen wij in ieder nummer een circulatielijstje opnemen. paraaf paraaf 36

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 38