werd alom als een voorbode gezien van de ver dere ontspanning. Voor Nederland lijkt een spoe dige verlaging van het officiële disconto, dat thans 5% bedraagt, niet zeer waarschijnlijk op grond van het feit, dat de tarieven op de open geldmarkt en en vooral het rendement op langlopende leningen het officiële disconto min of meer belangrijk te boven gaan. maandelijkse koerstabel 29 juli 31 aug. 30 sept. 31 okt. 1 dec. 30 dec. 7 Nederland 1966 I 1029/m 101% 102% 101% 6% Nederland 1966 96 953/i4 98% 96'3/ió 9615/16 97"/, 6 5% Nederland 1965 1 90% 907/8 94 915/u 9115/,6 93% 5% Nederland 1964 II 87V4 86% 89% 8717/32 883/ié 89% 5 Nederland 1964 85 85% 87% 86% 86% 88% 4% Nederland 1958 85 y2 86% 88 87% 88 88 4% Nederland 1960 1 85 84% 87% 85% 86% 87% 4% Nederland 1959 83% 83% 85% 853/iö 85% 85% 4% Nederland 1961 so% 80% 82% 81% 827,4 83% 3% Nederland 1953 76% 76% 79% 787,6 77% 79% 3% Nederland 1956 7913/ió 78% 80% 80% 80 817,4 3% Nederland 1954 73 74 74% 74 73% 75 3% Nederland 1955 1 72% 75 74 73% 73% 75 3'/2 Ned. 1947 Staffel 68% 68% 70%6 68% 68% 69"/, 3 Grootboek 1946 79% 80% 81% 81% 79% 81% 2'/2 Grootboekoblig. 45 43% 43% 44% 42% 443% effectief rendement obligaties 29 Juli 31 aug. 30 sept. 31 okt. 1 dec 30 dec. 7 Nederland 1966 1 6.78 6.82 6.79 6.81 6% Nederland 1966 6,69 6,79 6.48 6.63 6.60 6.48 5% Nederland 1965 I 6,82 6,81 6.48 6.76 6.70 6.50 5% Nederland 1964 II 6,78 6,84 656 6.77 6.70 6.52 5 Nederland 1964 6,85 6,75 6.59 6.72 6.64 6.45 4% Nederland 1958 6,78 6,82 6.59 6.64 6 43 6.43 4% Nederland 1960 1 6,86 6,88 6.62 6.79 6.67 6.56 4% Nederland 1959 6,87 6,82 6.61 6.69 668 6.59 4% Nederland 1961 6,87 6,83 6.66 6.73 6.67 650 3% Nederland 1953 6,81 6,71 6.47 6.57 6.68 6.40 3% Nederland 1956 6,54 6,79 6.62 6.53 6.67 6.44 3% Nederland 1954 6,62 6,40 6.48 6.54 6.63 6.42 3% Nederland 1955 1 6,59 6,40 6.56 6.55 6 59 6.35 3% Ned. 1947 Staffel 6,34 6,28 6.17 634 6.37 6.22 3 Grootboek 1946 6,69 6,62 6.47 6.26 6.63 6.26 2% Grootboekoblig. 5,64 5,78 5.91 5.73 5.97 5.73 27

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 29