De L-J aiffeisen-Bode r VJ OFF-IC IE EL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEV E CENTRALE RAIF F EISEN-BANK TE UTRECHT Inhoudsopgave blz. NEGEN EN DERTIGSTE AARGANG No. 6 JUNI 1957 REDACTIE EN ADMINISTRATIE: ST. J A C O B S S T R A A T 3 0, UTRECHT, TELEFOON 2 7 5 5 1 Nieuw gebouw van de Centrale Bank in gebruik genomen 123 Het gebouw wordt in gebruik genomen 132 Herinnering 135 Kroniek uit eigen kring 136 Financieel overzicht 137 Maandelijkse koerstabel 140 Mededelingen 140 Advertentie 140 De organisatie in cijfers 141 Verenigingsnieuws 142 Uit de praktijk 143 Overlijdensberichten 144

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 3