OVERLIJDENSBERICHTEN Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöp. Boerenleenbank „Purmerland" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer K. SCHREUDER, in de ouderdom van 74 jaar. Gedurende ruim 31 jaar heeft hij de bank als bestuurslid met grote toewijding gediend. Zijn werk voor de bank zal steeds in dankbare herinnering blijven. Purmerland, 8 april 1957. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöp. Boerenleenbank „Nieuw-Vennep" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer J. G. SUIDGEEST, op de leeftijd van 63 jaar. De grote toewijding, waarmede hij de belangen van de bank vele jaren als voorzitter van het bestuur behartigd heeft, zal bij hen in dankbare herinnering blijven. Nieuw-Vennep, 11 mei 1957. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöp. Boerenleenbank „Sint-Jansteen" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer ALOYS VAN HOUTE, in de ouderdom van 81 jaar. De overledene heeft gedurende 27 jaren de belangen der bank als bestuurslid met grote toewijding behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering blijven. Sint-Jansten, 20 mei 1957. Op 10 mei 1957 overleed op bijna 85-jarige leeftijd, vrij onverwacht, doch nog voorzien van de H.H. Sacramenten, de heer J. TH. TEN BRINK, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, begiftigd met de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. De overledene was sedert de oprichting der bank in 1906 tot aan zijn overlijden onafgebroken voorzitter van het bestuur. Gedurende deze meer dan 50 jaren heeft hij met voorbeeldeloze plichtsbetrachting de bank als zodanig gediend en met alle te zijner beschikking staande krachten voor haar belangen in de ruimste zin des woords geijverd. Als stichter der bank zal hij in de herinnering blijven voortleven. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöp. Boerenleenbank „Losser". Losser, mei 1957. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöp. Boerenleenbank „Westbroek" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer JAC. OUDHOF, in de ouderdom van 76 jaar. Sinds 1951 heeft de overledene met grote toewijding als voorzitter van de raad van toezicht de belangen van de bank behartigd. Zijn nage dachtenis zal bij hen in dankbare herinnering blijven voortleven. Westbroek, mei 1957.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 26