Verenigingsnieuws Op 15 mei 1957 herdacht de Coöp. Boeren leenbank Giessen-Nieuwkerk het feit, dat zi| 50 jaar geleden werd opgericht. De heren 1'. Schakel, oud-kassier der bank en mede oprichter in 1907, en de heer W. Boer, secretaris van het bestuur, die 26 jaar aan de bank verbonden was, werden gehuldigd. De heer A. van Houweling, voorzitter van het bestuur, die 44 jaar bij de bank in functie was, heeft op die dag afscheid genomen. De Coöp. Boerenleenbank Middelie hield ter ge legenheid van haar 50-jarig bestaan een receptie in Café G. Wakker op 1 1 mei j.1. Ook de Coöp. Boerenleenbank Werkhoven bestond 50 jaar, terwijl de heer H. Dorre- steijn 25 jaar als bestuurslid deze bank heeft gediend. Een 40-jarig jubileum werd gevierd door de Coöp. Boerenleenbank Katlijk. terwijl de secretaris van het bestuur de heer L. L. Zwa nenburg en het bestuurslid de heerG. Tadema die beiden mede-oprichters der bank zijn, hun 30-jarig jubileum herdachten. Bij de Coöp. Boerenleenbank Hoogezand mocht de heer G. Boer het feit herdenken, dat hij 40 jaar bestuurslid was. De heer W. te Winkel, die achtereenvolgens lid van de raad van toezicht en bestuurslid van de Coöp. Boerenleenbank Ruurlo is ge weest, vierde zijn 40-jarig jubileum bij deze bank. Bij de Coöp. Boerenleenbank en Handelsvereniging „Raiffeisenbank Eltenis de heer R. Hemmerle, kassier, 25 jaar aan de bank verbonden. Bij de Coöp. Boerenleenbank Haarlemmermeer herdacht de heer A. J. Bus het feit, dat hij 25 jaar secretaris van het be stuur dezer bank was. De heer C.Minderhoud mocht het feit herdenken, dat hij 25 jaar lid van de raad van toezicht van de Coöp. Boerenleenbank 's-Heer Arendskerke was. Op 9 mei 1957 was het 25 jaar geleden, dat de heer G. van Ark werd gekozen als lid van de raad van toezicht van de Coöp. Boerenleenbank Heerde. Bij de Coöp. Boerenleenbank Holwerd waren twee jubilarissen, n.1. de heer K. Heeringa, secretaris van het bestuur en de heer Joh. Walsrna, voorzitter van de raad van toezicht, die beiden 25 jaar aan de bank verbonden waren. De heer van Rijn, kassier van de Coöp. Raiffeisenbank Katwijk aan Zee, was op 1 mei 1957 25 jaar aan de bank verbon den; vanaf 1947 als kassier. De heren C. Goet ]zn. en S. G. Wit werden 25 jaar geleden benoemd tot lid van het bestuur der Coöp. Boerenleenbank Nieuwe Niedorp. De heer S. G. Wit bekleedt sedert 1 april 1941 de functie van kassier dezer bank. Als jubi laris bij de Coöp. Boerenleenbank Uitgeest vermelden wij de heer A. v. d. Eng Lzn., die gedurende 25 jaar achtereenvolgens lid van de raad van toezicht en bestuurslid van de bank is geweest. De heer K. A. Iwema, voor zitter van het bestuur van de Coöp. Boeren leenbank Ezinge was 25 jaar bij deze bank in functie. De heer I'. Daterna, die mede-oprich ter van deze bank is, heeft thans afscheid van de bank genomen. Genoemde heer is 1 jaar secretaris van het bestuur geweest en 23 jaar voorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter van het bestuur van de Coöp. Boerenleenbank Alkmaar, de heer H. Klaver, die53 jaar zitting gehad heeft in het bestuur, heeft thans zijn functie neergelegd. De kassier van de Coöp. Boerenleenbank Biervliet, de heer W1'. Borm heeft afscheid van de bank genomen. Van de Coöp. Boerenleenbank Bunschoten nam de heer IJ. Schaap, de secretaris van het bestuur, afscheid. De heer Schaap is 23 jaar bestuurslid geweest. De voorzitter van het bestuur van de Coöp. Boerenleenbank Eelde, de heer H. Hofstee, die achtereenvolgens 35 jaar zitting heeft ge had in de raad van toezicht en in het bestuur, heeft thans zijn functie neergelegd. Bij de Coöp. Boerenleenbank Eext hebben de heren Lanjouw, de secretaris van het bestuur en B. Kamps, de voorzitter van de raad van toezicht, hun functie neergelegd. De heer Lanjouw is 30 jaar bestuurslid geweest en de heer Kamps heeft 22 jaar zitting gehad in de raad van toezicht. De voorzitter van het be- 142

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 24