De organisatie in cijfers Hieronder volgen de verzamelbalansen per SI maart en SO april 1957 van de bij de Centrale Bank aangesloten banken (alle bedragen X 1 miljoen). Mutaties spaargelden 1 januari januari/ maart 169.5 185.3 136.0 182.6 33.5 2.7 apri 1 49.3 57.6 60.0 67.9 10.7 10.3 218.8 242.9 196.0 250.5 22.8 7.6 Mutaties voorschotten 1 januari januari/maart 31.9 37.3 13.4 14.7 april 13.8 9.7 3.9 4.2 45.7 17.0 1 ctn voorschotten werd verstrekt in de maanden januari t/m april: Voorschotten natuurlijke personen Hypotheken natuurlijke personen Voorschotten rechtspersonen 1508.0 1608.8 1541.5 1611.5 1530.8 1601.2 f 11.3 2349 f 9.2 3021 28.2 2845 25.9 150 6.2 f 45.7 5378 47.0 Activa 31.3.'57 30.4.'57 Passiva 31.3.'57 30.4.'57 Liquide middelen 25.2 29.5 79.2 80.0 Schatkistpapier 9.0 9.0 Centrale Bank - rekening-courant 677.7 656.6 Creditgclden 711.9 095.1 Spaarbank 1611.5 1601.2 Creditsaldi in lopende rekening 255.0 254.8 Kredietverlening en beleggingen Banken 1.5 2.1 in eigen kring Centrale Bank 8.8 4.5 Debetsaldi in lopende rekening 312.2 299.6 Nog te verantwoorden bedragen 5.4 5.2 Voorschotten 565.5 571.0 Aardappelwissels 0.3 0.5 1882.2 1S67.8 878.0 871.1 Diverse rekeningen Winsten, onkosten, te betalen Overige uitzettingen belastingen, enz 4.0 3.0 Effecten 198.4 201.8 Leningen gemeenten, enz 78.6 79.6 Deelnemingen leningen 54.3 54.2 Centrale Bank - bijzondere rekening 19.9 19.7 351.2 355.3 Diverse rekeningen Nog te ontvangen en vooruit betaalde bedragen 3.3 8.3 Vast goed 14.7 14.7 Aandelen Centrale Bank 6.3 6.3 24.3 29.3 1965.4 1950.8 1965.4 1950.8 In lagen Terugbetalingen Spaarverschil 1956 1957 1956 1957 1956 1957 Verstrekt Afgelost 1956 1957 1956 1957 17.3 IX.9 1956 Spaargelden 1956 1957 Uitstaand bedrag 1956 1957 445.2 542.9 463.7 565.5 473.6 571.0 1957 Aantal Bedrag Aantal Bedrag 2953 184 11.9 6124 1 41

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 23