Het muziekkorps van de Utrechtse Politie zorgde voor de vrolijke noot en het spreekt haast vanzelf, dat een grote mensenmenigte op de been was om dit evenement te kunnen zien en bijwonen. Toen de Minister genaderd was tot het afsluithek van de Centrale Bank, werd hem een sierhamer ter hand gesteld, waarmede de symbolische opening zou worden verricht. Een lichte tik op het hek was vol doende om dit in beweging te steller, en langzaam zakte het fraaie smeed werk naar beneden, waardoor het gezelschap de toegangsdeuren kon bereiken. Minister Mansholt heeft zijn ofreningsdaael verrieht. Langzaam zinkt het afsluithek in de diepte. De gasten stromen binnen om de receptie te bezoeken zelfs het muziekkorps ontbreekt niet!

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 15