Het gebouw wordt in gebruik genomen. Het tweede gedeelte van de feestelijkheden omvat het openen en bezichtigen van het gebouw, gevolgd door een receptie. Na het slotwoord van de voorzitter werd de Westerkerk verlaten en het grote gezelschap begaf zich te voet naar het gebouw aan de St. Jacobsstraat. Er was alle reden voor een feestelijke stemming, want een stralend zonnetje gaf een extra tintje aan vlaggen, groen en bloemen, die de entourage vormden van de bank en Jacobsstraat. Bovendien hadden de winkeliers in deze nieuwe straat de gelegenheid aangegrepen om de opening van de bank vergezeld te doen gaan van een winkelweek. De straat werd formeel en feestelijk geopend door een landbouwtractor, die ditmaal wel een zeer speciale last voorttrok en een lint stukreed, hetgeen de straat openbaar toegankelijk maakte. Tevens ieestetijke opening van St. Jacobsstraat. De St. Jacobsstraat wordt tegelijk met de Centrale Haak jecstelijk in gebruik genomen. 132

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 14