organisatie in cijfers Hieronder volgen de verzamelbalansen per 30 september en 31 oktober 1955 van de bij de Centrale Bank aangesloten banken (alle bedragen X 1 miljoen). Mutaties spaargelden 1 januari januari/september oktober 450.0 55.8 477.9 53.4 403.1 46.5 415.8 46.6 46.9 9.3 62.1 6.8 Mutaties voorschotten 1 januari januari/september oktober 73.8 9.0 103.0 11.1 30.0 3.4 37.9 4.0 82.8 114.1 33.4 Aan voorschotten werd verstrekt in de periode januari tlm oktober 1256.7 1303.6 1312.9 505.8 531.3 449.6 462.4 56.2 68.9 13738 82.8 319.1 362.9 368.5 1369.1 1431.2 1438.0 370.2 435.3 442.4 7929 27.5 7825 68.4 408 18.2 16162 ƒ114.1 Activa 30-9-'55 31-10-'55 Passiva 30-9-'55 31-10-'55 Liquide middelen Kas, giro, banken Schatkistpapier Centrale Bank - rekening-courant Credietverlening en beleggingen in eigen kring Debetsaldi in lopende rekening Voorschotten Aardappelwissels Overige uitzettingen Effecten Leningen gemeenten enz. Deelnemingen leningen Centrale Bank - bijzondere rekening Reserve 71.1 71.3 Diverse rekeningen Nog te ontvangen en vooruit betaalde bedragen Vast goed Aandelen Centrale Bank 24.2 10.3 753.8_ 788.3 252.0 435,3 0.7 688.0 164.2 49.0 49.3 16.7 270.2 2.1 13.2 4.4 19.7 1775.2 24.9 10.3 744.0 779.2 264.8 442.4 1.1 705.3 170.4 49.3 49.0 16.7 285.4 2.8 13.5 4.4 20.7 1793.6 Creditgelden Spaarbank Creditsaldi in lopende rekening Banken Centrale Bank Nog te verantwoorden bedragen Diverse rekeningen Winsten, onkosten, te betalen belastingen, enz 1431.2 1438.0 259.2 263.9 5.7 6.3 2.1 7.6 4.6 5.4 1702.8 1721.2 1.3 l.l 1775.2 1793.6 1954 Inlagen 1955 T erugbeta 1 i n gen 1954 1955 Spaarverschii 1954 1955 Verstrekt 1954 1955 Afgelost 1954 1955 41.9 1954 Aantal Bedrag Vooischotten natuurlijke personen 6449 ƒ19.7 Hypotheken natuurlijke personen 7003 53.0 Voorschotten rechtspersonen286 10.1 Spaargelden 1954 Uitstaand 1954 1955 bedrag 1955 1955 Aantal Bedrag 491

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1955 | | pagina 19