^J^)e organisatie in cij/ers Hieronder volgen de verzamelbalansen per 31 augustus en 30 september 1955 van de bij de Centrale Bank aangesloten banken (alle bedragen X 1 miljoen). 48.4 49.0 4.8 Mutaties spaargelden Inlagen 1954 1955 l januari januari/augustur402.1 423.5 september 47.9 54.4 450.0 477.9 Mutaties voorschotten 1 januari januari/augustus september 362.5 40.6 375.1 40 7 39.6 7.3 48.4 13.7 415.8 46.9 62.1 65.5 8.3 90.5 12.5 33.5 4.4 73.8 103.0 37.9 Aan voorschotten werd verstrekt in de periode januari t/m september Voorschotten natuurlijke personen Hypotheken natuurlijke personen Voorschotten rechtspersonen 1256.7 1296.3 1303.6 1369.1 1417.5 1431.2 319.1 357.6 362.9 370.2 427.2 435.3 5798 17.6 7288 25.2 6272 47.5 6999 61.2 249 8.7 366 16.6 12319 73-3 14653 103.0 Activa 31-8-'55 30-9-'55 Passiva 31-8-'55 30-9-'55 Liquida middelen Kas, giro, banken Schatkistpapier Centrale Bank - rekening-courant Credietverlening en beleggingen in eigen kring Debetsaldi in lopende rekening Voorschotten Reserve 70.8 26.7 10.3 750.2 787.2 241.1 427.2 0.5 24.2 10.3 753.8 788.3 252.0 435.3 0.7 668.8 688.0 Overige uitzettingen Effecten 164.5 164.2 Leningen gemeenten enz Deelnemingen leningen 49.4 49.3 Centrale Bank - bijzondere rekening 16.7 16.7 297.0 279.2 Diverse rekeningen Nog te ontvangen en vooruit betaalde bedragen 2.2 2.1 Vast goed 13.0 13.2 Aandelen Centrale Bank 4.3 4.4 19.5 19.7 1754.5 1775.2 Credit gelden Spaarbank Creditsaldi in lopende rekening Banken Centrale Bank Nog te verantwoorden bedragen Diverse rekeningen Winsten, onkosten, te betalen belastingen, enz 1417.5 1431.2 258.5 259.2 2.1 5.7 2.1 3.8 1681.9 1702.8 1.8 1.3 1754.5 1775.2 Terugbetalingen 1954 1955 Spaarverschil 1954 1955 403.1 Verstrekt 1954 1955 Afgelost 1954 1955 27.0 3.0 30.0 1954 Spaargelden 1954 1955 Uitstaand bedrag 1954 1955 1955 Aantal Bedrag Aantal Bedrag 464

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1955 | | pagina 20