aradoxen in Venezuela Spreekuren Alkmaar 9 September: 23 September: 14 October: 28 October: Aanvang: v.m Coöp. Zuivelb. Leeuwarden 9 September: 23 September: 14 October: 28 October: Aanvang v.m. Juridische afdeling Afdeling Inspectie Juridische afdeling Afdeling Inspectie 10.15 uur in het gebouw van de ink te Alkmaar. Afdel ing Inspectie Juridische afdeling Afdeling Inspectie Juridische afdeling 10 uur in het Oranje-hotel. Verzonden circulaires No. 3 van rubriek III dd. 17 Augustus 1955: bij hypotheekverstrekking kan genoegen wor den genomen met getuigschrift van bezwaard- heid. No. 3 van rubriek IV dd. 15 Augustus 1955: deviezenbepalingen, rekeningen E, K en T. No. 4 van rubriek IV dd. 24 Augustus 1955: niet-ingezetenenrekeningen, overmaken van ten hoogste 1.000,per kalendermaand. No. 11 van rubriek X dd. 28 Juli 1955: inleveren zilveren guldens; oproep sollicitan ten assistent-kassier Beemster. Fantastisch, opwindend, enorm, niet van deze wereld Zó moet men Caracas in Venezuela beschrijven, een stad die zo vlug groeit, dat de parkeer ruimte van gisteren morgen al bijna een wol kenkrabber is. Nieuw experiment. Hier treffen wij een nieuw experiment op het gebied van staatseconomie aan. Het „politieke lichaam" aan de top heeft een direct aandeel in alle productie van rijkdommen, waarvan de meeste van olie afkomstig zijn. Via royalties en belastingen haalt de staat ca 50 °/o van alle vennootschapswinsten binnen. Bij een productie van ongeveer twee millioen vaten olie per dag, zoals thans, int de Vene zolaanse schatkist meer dan 500 millioen per jaar. Het geld komt vlugger binnen dan de ambte naren het kunnen bijhouden en ze geven het even vlug uit, doordat zij zich in zoveel onder nemingen begeven en zoveel verplichtingen op zich nemen, dat de schatkist bijna altijd leeg is. Dit is een land van paradoxen. Het geld circu leert er vlug en aan geen enkele verplichting wordt op tijd voldaan. Bijna overal betaalt de kleine man op tijd, omdat zijn crediet in de waagschaal komt, maar de rijkaard neemt zijn tijd om te betalen, omdat zijn crediet al vol doende gevestigd is. Zo is het ook met sommige landen. De Venezolanen kunnen er zich waar lijk niet druk over maken hun verplichtingen op de vervaldatum na te komen. Ze zeggen ,Het is maar geld" en ze betalen wanneer het hun bevalt, maar altijd een paar dagen tot enkele maanden te laat. Vandaar dat men schulden van verschillende Venezolaanse zelf standige bureaux kan kopen op basis van een rendement tussen 8 en 12 Meer dan een stad. Dit is de nieuwe wereld in al haar kleurrijke pracht. Caracas is meer dan een stad. Het is een dal, gelegen op 900 meter hoogte en om geven door steile bergen. Het klimaat is er zoel en de afstanden van de ene naar de andere hoek van het dal beslaan vele kilometers. Alle nieuwe bouwwerken zijn van het modernste type. Het autoverkeer is er ongelofe lijk intensief en het rijden in de nauwe straten in de benedenstad is een kruis. De voornaamste indruk, die de zakenman in Caracas opdoet, zijn niet de autowegen, de tunnels, de gebouwen, de hotels, de oliehausse. Maar het is de geest van hard werken en grote energie, die wel moet leiden naar commercieel succes. 407

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1955 | | pagina 27