Het marktverloop in Januari Het nieuwe jaar begon met een vastere markt voor binnenlandse granen, nauw verband houdend met de importmarkt en waarschijnlijk ook als reactie op de rustige stemming in de Decembermaand. De prijzen liepen wat op. De tarwe bleef uiteraard gebonden aan de richt prijs. In de tweede helft van de maand waren de noteringen aan de Groninger Graanbeurs per 100 kg voor: Rogge 21,00 Wintergerst 24,00 Zomergerst 24,00 Haver 23,00 f 25,75 f 26,35 22,25 22,00 26,00 24.75 26,00 24,75 26,00 25,75 De vraag naar hooi en stro bleef onverminderd aanhouden gedurende de afgelopen maand. Daar aangenomen wordt, dat in de grootste behoefte voor de tweede helft van het stalsei- zoen zal zijn voorzien, is het niet uitgesloten, dat de topprijzen in de komende weken moei lijker gehaald zullen worden. De grote vraag in de strocartonindustrie is er mede oorzaak van, dat de prijzen zo hoog zijn komen te liggen. Dc cartonprijs werd weer met 10,per ton ver hoogd tot 240,voor nieuwe orders. In de zuivelsector bleef de vraag uit het buiten land naar Nederlandse boter kalm. De produc tie is dit jaargetijde ook niet van dien aard, dat een grote vraag uit het buitenland wenselijk is In de kaashandel trad in het begin van Januari weer een prijsdaling in. De prijs voor volvette Goudse daalde beneden de door de pool vast gestelde prijs van 2,30 per kg. Een verkoop transactie met Oost-Duitsland en een toe nemende belangstelling uit West-Duitsland kwamen echter de prijs weer ten goede en zo kon medio Jan. weer gesproken worden van een herstel van de prijzen. Het buitenland vertoonde de laatste weken weer grotere belangstelling en het ziet er naar uit, dat het huidige prijspeil van 2,31 per kg voor Goudse volvet en 2,12 per kg voor Edammers 40+ voorlopig geen scherpe daling te zien zal geven. Bij het I.V.Z. werd nog steeds geen kaas opgeslagen. Ook in de maand Januari zette de prijsdaling voor de eieren verder door. Mocht medio November de prijs 2,80 per kg bedragen en medio December 2,48, aan het einde van de derde week in Januari was de prijs per kg ge daald tot 1,96. Bij deze dalende prijs werd het aanbod in Januari steeds kleiner en kon het aanbod gemakkelijk door het buitenland wor den opgenomen. Maar zodra loopt daardoor de prijs weer op, of de exporteurs tonen zich weer terughoudend. De op handen zijnde toenemende productie zal er wel de oorzaak van zijn, dat een grote prijsstijging niet te verwachten is. In de groenten- en fruitsector stemde het prijs verloop bij de groenten tot vreugde, maar bij het fruit was het prijsverloop teleurstellend. Door het ongunstige weer was het aanbod van wintergroenten betrekkelijk klein en uiteraard was het prijsverloop hiermede in overeenstem ming. De echte winterproducten als kool, peen en uien maakten dan ook goede pi ijzen. De positie ligt hier dit seizoen heel wat gunstiger dan het vorige jaar. In de maanden voor de jaarwisseling werd aan de fruitveilingen veelal het mindere fruit aangevoerd en lag het in de verwachting, dat na de feestdagen van Decem ber het kwaliteitsfruit, dat dan aan de markt zou komen, wel een betere prijs zou maken. Helaas is dat tot nu toe niet het geval. De vraag uit het buitenland is daarvoor te klein. Of hierin in de komende weken een verande ring ten goede zal komen is moeilijk te zeggen. Op de bloemenveilingen waren de aanvoeren niet zo groot, zodat de prijzen goed waren. De aanvoer van bolproducten staat echter voor de deur. Door de vorst en de sneeuw waren de aanvoeren op de gebruiksrwmarkten niet minder groot. Dit was tegen de verwachting. Tegen dit aan bod, vooral van de 2e en 3e soort vee, is de markt niet opgewassen en de prijzen gaan nog geleidelijk achteruit. Alleen de prima kwaliteit blijft op prijs. Zodra dit aanbod te groot zou worden, zijn er wel exportmogelijkheden. Hef dure voer doet menige koe opruimen voor de slacht. Tarwe j 20,25 Medio December 1954 Te koop gevraagd een BRANDKAST afmetingen ongeveer 80 x 80 x 180 cm. Prijsopgave (franco zending) met juiste afmetingen en merk te zenden aan de Coöperatieve Boerenleenbank te Texel, Den Burg. De kast behoeft niet te voldoen aan de eisen van het Onderling Waarborgfonds. 197

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1955 | | pagina 17