Overlijdensberichten Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank „Nieuw Dordrecht" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer JAN KOEHOORN, in de ouderdom van 84 jaar. De overledene was vanaf de oprichting secretaris van het bestuur, welke functie hij ruim 40 jaren heeft vervuld met een nauwgezetheid, die niet is te evenaren. Hij ruste in vrede. Nieuw Dordrecht. Januari 1952. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatie Boerenleenbank „Dichteren, Kilder, Wijnbergen", geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer A. BERGEVOET, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in de ouderdom van 79 jaar. Als voorzitter van de raad van toezicht sinds 1933 heeft hij de belangen van de bank op bijzondere wijze behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven. Wijnbergen, December 1951 Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank „Boschheurne" geven met leedwezen kennis dat, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, is overleden de heer H. A. TACKENKAMP, in de ouderdom van ruim 79 jaren. De overledene was vanaf 1916 secretaris van de raad van toezicht en heeft al die jaren de belangen van de bank naar beste vermogen behartigd. Hij ruste in vrede. Boschheurne, 5 Januari 1952. Bestuur en raad van toezicht van de Coöpe ratieve Boerenleenbank te 's-Gravendeel geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer ARIE LIEFAARD, vanaf de oprichting in 1918 kassier van onze bank. Zijn trouwe plichtsbetrachting en vriendschap zullen wij blijven gedenken. 's-Gravendeel, December 1951. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Bóerenleenbank te Borne geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer J. TER KEURS, in de ouderdom van 69 jaar. De overledene was vanaf 1923 lid van het bestuur en heeft in al die tijd de belangen van de bank bijzonder behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven. Hij ruste in vrede. Borne, 29 December 1951. Bestuur, raad van toezicht, kassier en plaats vervangend kassier van de Coöperatieve Boe renleenbank „Koekange" geven met leedwezen kennis van het overlijden van hun oud-voor zitter en ere-bestuurslid, de heer H. VAN DIJK, in de ouderdom van 81 jaar. De overledene heeft vanaf de oprichting de bank met grote toewijding gediend, eerst als lid van de raad van toezicht en vanaf 1931 als bestuurslid. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven. Koekange, 26 December 1951. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank te Hoogvliet geven met leedwezen kennis van het overlijden van de voorzitter van de raad van toezicht, de heer S. BU1ZER. Met dankbaarheid herdenken wij de belangeloze arbeid gedurende vele jaren voor onze bank verricht. Hoogvliet, 28 December 1951. 30

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 30