DE IUIFFEISFN-BODF OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE R A I F F E I S E N-B ANK TE UTRECHT VIER EN DERTIGSTE JAARGANG No. 8 FEBRUARI 1952 REDACTIE EN ADMINISTRATIE: KROMME NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TEL. 23641 hl/. Kroniek uit eigen kring 3 Maandelijkse momentopnamen 4 Borgstellingsfonds voor de landbouw Credietbehoefte der Engelse kleine boeren12 Het leven van F. W. Raiffeisen (slot) 13 Uit de praktijk 15 Een praatavond 17 Vraag en antwoord 19 Financieel overzicht 21 Het marktverloop in Januari 23 De organisatie in cijfers 24 Onze organisatie in beeld 25 Rekening en balans 1951 26 Verenigingsnieuws 27 Mededelingen 27 Van onze boekentafel 28 I11 het kort 29 Advertenties 29 Overlijdensberichten 30

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 2