DimirPEisKMiiiiiN OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE R A I F F E I S E N-B ANK TE UTRECHT t VI f p Cj a* C VIER EN DERTIGSTE JAARGANG No. 7 JANUARI 1952 REDACTIE EN ADMINISTRATIE: KROMME NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TEL. 23641 blz. Kroniek uit eigen kring 3 Maandelijkse momentopnamen 4 Het leven van F. W. Raiffeisen (vervolg) 6 Uit de praktijk 9 Vormgevingen bij het sparen 10 V raag en antwoord 13 Financieel overzicht 16 Het markt verloop in 1951 18 De organisatie in cijfers 19 Onze organisatie in beeld 20 Verenigingsnieuws 20 Mededelingen 20 Van onze boekentafel 21 I11 het kort22 Overlijdensberichten 23

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 2