f)Ë RA1FIEISEW RODE p OFFICIEEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE R A I F F E I S E N-B A N K TE UTRECHT VIER EN DERTIGSTE JAARGANG No. 2 AUGUSTUS 1951 REDACTIE EN ADMINISTRATIE: KROMME NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TEL. 23641 blz. Kroniek uit eigen kring 3 Maandelijkse momentopnamen 4 De rekening-couranthoudende spaarder en de sparende rekening-couranthouder 7 Het bouwen van warenhuizen en serres door pachters op gepachte gronden 9 Financieringsregeling voor de herbouw der boer derijen 11 Uit de praktijk 15 Een andere koers17 Financieel overzicht 19 De organisatie in cijfers 21 Verenigingsnieuws 22 Mededelingen 23 Advertenties 23 Overlijdensberichten 23

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 2