Rekening en Bala ns Zoals de laatste jaren en ook vóór 1940 gebrui kelijk was, publiceren wij ook dit jaar de namen van de locale banken, welke de rekening en balans (met 4 bijlagen) naar de Centrale Bank hebben gezonden. Gezien de op dit gebied opgedane ervaringen komt liet ons wenselijk voor nogmaals de aan dacht erop te vestigen, dat de kassier volgens letter D van de kassiersinstructie vóór 1 April aan het bestuur een rekening en balans over het voorgaande boekjaar moet overleggen. Het be stuur moet op zijn beurt de rekening en balans vóór 1 Mei aan de raad van toezicht aanbieden, terwijl in ieder geval vóór 1 Juli goedkeuring door de algemene vergadering moet plaats vin den. Uit de ingezonden balansen bleek in enkele ge vallen a dat geen rekening gehouden werd met nog te betalen belastingennaar aanleiding daarvan verwijzen wij naar de speciale belastingbij lage, behorende bij circulaire nr. 13 van 21 Decem ber 1950 (Rubriek I Administratie). Dringend verzoeken wij de betreffende kassiers alsnog de nodige correctie te willen aanbrengen. b. dat een of meer bijlagen ontbraken (de 4 bijlagen zijn: 1. de kleine specificatiestaat, 2. de verautwoordingsstaat effecten, 3. de verlies- en winstrekening, 4. de balans van de spaarbank). c. dat alleen de balans werd ingevuld, doch de rekening niet. Volgens de statuten en de kas siersinstructie behoren beide jaarstukken samen gesteld te worden. d. dat geen ziekenfondsenbesluitpremie door de kassier en eventueel verder personeel werd gerestitueerd. Ook bleek ons, dat een aantal kassiers in ijl tempo de rekening en balans hadden opgemaakt, doch circulaire nr. 13 (handelende over de rekening en balans) zelfs nog niet hadden open gevouwen. Wij stellen snelle berichtgeving zeer op prijs. mits de balans later niet op allerlei punten moet worden gewijzigd. Sommige kassiers menen, dat de eerste inzen ders van rekening' en balans door de Centrale Bank tot de beste kassiers gerekend worden. Laten wij deze heren uit de droom helpen door (jp te merken, dat dit natuurlijk geen maatstaf is. Vanzefsprekend zijn er een groot aantal an dere factoren, die de kwaliteit van de kassier bepalen. Inzending op 31 Maart heeft uiter aard dezelfde waarde als die op 31 Januari. De bij ons aangesloten Coöp. Landbouwbanken en Aan- en Verkoopverenigingen te Achterveld, Barneveld, Meppel, Oudewater, Sevenum en Steen wij kerwold, welke per 31 Mei of per 30 luni afsluiten, zonden hun jaarstukken over i949-'50 prompt op tijd in. De hieronder volgende naamsaanduiding is (provinciegewijs) geschied in volgorde van ontvangst tot en met 24 Februari 1951 Drente: Emmerschans, Anloo, Tweede Exloërmond, Valthermond, Oosterhe-selen, Buinen, Sleen, Zuidlaren, Annerveen, Emmen, Exloo, Zuid- barge, Zweeloo, Zwindersche Veld, Weerdinge* Hoogersmilde, Wijster, Buinerveen, Gieten, Schoonebeek, Kloosterveen, Zuidwolde, Nieuw Weerdinge, Nieuw Dordrecht, Dalen, Glim, Emmer Compascuum, Smilde, Uffeite, Wester- bork, Norg, Vries, Rolde, Zwartemeer. Groningen: Veendam, Grijpskerk, Noorddijk, Oostwold, Pieterburen. Beerta, Stadskanaal, Midwolda, Nieuwolda. Eenrum, Siddeburen, Adorp, Leek, Sellingen, Slochteren, Nieuwe Schans, Zuid wolde, Scheemda, Woltersum, Stedum, Bour- tange, Nieuw Beerta, De Wilp, Nieuwe Pekela, Vlagtwedde, Loppersum, Oldehove, Overschild, Warffum, Wedde, Spijk, Uithuizermeeden. Ter Apelkanaal, Grootegast, Oude Pekela, Mussel. N o o r d- H o 11 a n d Anna Paulowna, Nieuwe Niedorp, Burgerbrug, Niieuwendam. Spanbroek, Westerblokker 1T, Westzaan, Beemster, Zaandam, Broek in Wa terland, Broek op Langendijk, Zuid Schar- woude, Schoorl, Midden Beemster, Haarlem mermeerpolder, Naarden-Bussum, Berkhout 11. Hensbroek, Oostwoud, Wijdenes, Landsmeer, "Oudendijk, St. Pancras, Wognum, Barsinger- horn, Middelie, Westerblokker I, Wijdewor- mer, Huizen, Edam, Koegras, Noord Schar- woude I, Oudkarspel, Twisk, Warmenlniizen. Dienien, Haarlem, Opperdoes, Warder, Jisp, Purmerland, 't Zand, Zijdewind, Winkel, Texel, Wieringen, Schellinkhout, Heemstede, Hoogwoud I, Sloten, Amstelveen, Assendelft, Wieringermeer. 23

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 23