ut lüiFteim-iioiit OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE R A I F F E IS E N-B A N K TE UTRECHT DRIE EN DERTIGSTE JAARGANG No. 8 FEBRUARI 1951 REDACTIE EN ADMINISTRATIE: KROMME NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TEL. 23641 blz. Kroniek uit eigen kring' 3 Maandelijkse momentopnamen 4 Enige bijzonderheden over De Nederlandsche Bank (vervolg) 6 Landbouwcrediet in het buitenland 10 Emigratie - 13 De Belgische Boerenbond 15 Uit de praktijk 17 Gunstige positie van de Oostenrijkse spaarbanken 18 Vraag en antwoord 19 Financieel overzicht 20 Het marktverloop in Januari 23 De organisatie in cijfers 24 Cheques, getrokken op banken 25 Mededelingen 26 Overlijdensberichten 27

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 2