SPAARBUSJES rtentiën ur, Raad van Toezicht en Directeur van de Coöperatieve Ibank te Alkmaar, geven met leedwezen kennis van het jden van den Heer D. P, TIMMERMAN. land, 28 November 1941. V L I 1 Tl Aki 1 I F b. a».

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 2