MARTENS I KV NATIONALE BORG-MAATSCHAPPU D, HET IS VAN BELANG Nog voor een half jaar voorraad? DOETINCHEM KUIPERS-VISSCHER - GRONINGEN BORG VERZEKERINGEN 96 DE RAIFFE1SEN-B0DE. •e voordcelen van het gebruik van een schrijf machine zijn duidelijk schrift, dus minder fouten, cachet, copieën. Van een telmachine tijdbesparing, minder fouten, éénmaal tellen, gemakkelijke controle. Deze voordeelen gelden slechts wanneer de juiste machine wordt gebruikt. De Materiaal-afdeeling heeft o.m. tot taak voor lichting te geven op dit voor haar bekend terrein. Vraag haar, wanneer U aanschaffing van een machine overweegt, advies. Dit wordt U zonder eenige verplichting gegeven. BRANDKASTEN KLUISDEUREN SAEE DEPOSITS dal men van elke wijziging in Bestuur of Raad van Toezicht terstond mededeeling doet aan de Centrale Bank. Met veel succes reeds in gebruik bij bijna 300 Boerenleenbanken Ongeveer 125.000 exemplaren geplaatst. KOPER- VERNIK- roest- Vooral in dezen tijd is het noodzakelijk de spaarzaamheid aan te kweeken; de ervaring heeit ons de laatste tien jaren geleerd, dat het systeem van sparen door middel van „SPAARBUSJES" het juiste bleek te zijn. Immershet spaarbusje is de BRANDKAST van den kleinen man, en tevens de mooiste reclame voor BOERENLEENBANKEN. Hoofdkantoor Heerestraat 101-101a Telefoon 734 Bestel dan NU Uw spaarbusjes. De kwaliteit is nog onveranderd de prijs is nog onveranderd, doch de LEVERTIJD is 4-6 MAANDEN BESTEL DUS TIJDIG Keizersgracht 163. Opgericht Ao 1893. AMSTERDAM. voor Kassiers en plaatsvervangende Kassiers van Boerenleenbanken en Beheerders van Aankoop-, Landbouw- en Handelsverenigingen. Sluit Uw verzekeringen bij een NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ!

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 8