MARTENS i j NATIONALE BORG-MAATSCHAPPU Nog voor een half jaar voorraad? DE RAIFFEISEN-BODE. BRANDKASTEN KLUISDEUREN SAfE DEPOS1TS DOETINCHEM KUIPERS-VISSCHER - GRONINGEN BORGVERZEKERINGEN So Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank te Schalkwijk, geven met diep leedwezen kennis, dat na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten, in den ouderdom van 62 jaar is overleden den Heer ANTOON GOES, die vanaf 1934 tot 1935 als lid van den Raad van Toezicht en daarna als Bestuurslid, de belangen der Bank met groote toe wijding heeft gediend. Zijn persoon en werk zullen bij ons in dankbaar aandenken blijven. Schalkwijk, 15 Maart 1940. Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Coöp. Boeren leenbank te Lichtenvoorde, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden, na voorzien te zijn van de H.H. Sacra menten, van den Heer CAREL HULSHOF, die vanaf de oprichting der Bank, eerst als Directeur en daar na als Kassier, zijn beste krachten voor de Bank heeft gegeven. Zijn nagedachtenis zal bi] ons in dankbare herinnering blijven. Lichtenvoorde, Januari 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Jutphaas, geven met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer J. SCHOLMAN, in leven Voorzitter van het Bestuur. Na een kortstondige ziekte is hij, na voorzien te zijn der H.H. Sacramenten, overleden. Zijn nagedachtenis zal bij hen in hooge eere blijven. Jutphaas, 5 Maart 1940. Met veel succes reeds in gebruik bij bijna 300 Boerenleenbanken Ongeveer 125.000 exemplaren geplaatst. KOPER- VERNIK- roest Vooral in dezen tijd is het noodzakelijk de spaarzaamheid aan te kweeken; de ervaring heelt ons de laatste tien jaren geleerd, dat het systeem van sparen door middel van „SP AARBUSJES" het juiste bleek te zijn. Immershet spaarbusje is de BRANDKAST van den kleinen man, en tevens de mooiste reclame voor BOERENLEENBANKEN. HoofdkantoorHeerestraat 101-101a Telefoon 734 Bestel dan NU Uw spaarbusjes. De kwaliteit is nog onveranderd de prijs is nog onveranderd, doch de LEVERTIJD is 4-6 MAANDEN BESTEL DUS TIJDIG Keizersgracht 163. Opgericht Ao 1893. AMSTERDAM. voor Kassiers en plaatsvervangende Kassiers van Boerenleenbanken en Beheerders van Aankoop-, Landbouw- en Handelsverenigingen. Sluit Uw verzekeringen bij een NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 8