MARTENS NATIONALE RORG-MAATSCHAPPU DE RAIFFEISEN-BODE. BRANDKASTEN KLUISDEUREN SAfE DEPOS1TS DOETINCHEM Met veel succes reeds in gebruik bij bijna 300 Boerenleenbanken KOPER- VERNIK KELD, dus ro est- vrlj. KUIPERS-VISSCHER - GRONINGEN 7 2 Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te St. Annaland, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer PIETER JAN SOETERS, in den ouderdom van ruim 66 jaar, die vanaf 1928 als lid van den Raad van Toezicht de belangen der Bank op uitnemende wijze heeft behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering blijven voortleven. St. Annaland, 19 Februari 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Ruurlo, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer D. J. KRANENBARG, die vanaf de oprichting der Bank in 1913, eerst tot 1917 als Secretaris van den Raad van Toezicht en daarna als Bestuurs lid, de belangen der Bank op uitnemende wijze heeft gediend. Zijn trouwe plichtsbetrachting en groote nauwgezetheid zullen steeds in dankbare herinnering door ons worden herdacht. Ruurlo, 3 Februari 1940. Het Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boerenleenbank te Zegveld-Meije (Bodegraven), geven met leedwezen kennis van het overlijden van hun mede-bestuurslid, den Heer P. NOTENBOOM, die vanaf de oprichting der Bank, in 1910, onafgebroken zitting in het Bestuur heeft gehad en met groote toewijding steeds de belangen der Bank heeft gediend. Zijn persoon en werk zullen bij de Bank in dankbaar aandenken blijven. Zegveld-Meije, 13 Februari 1940. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de Coöp. Boeren leenbank te Ridderkerk, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van den Heer JAN MATTHEUS VAN NES Czn., die vanaf de oprichting der Bank in 1911 haar belangen als Lid van het Bestuur heeft gediend. Zijn nagedachtenis zal bij hen in dankbare herinnering blijven voortleven. Ridderkerk, 21 Februari 1940. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van den Heer TJERK POPPINGA. De overledene was sinds de oprichting lid van het Bestuur en tot 15 Mei 1939 tevens Secretaris. Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in dankbare herinnering blijven voortleven. Het Bestuur, de Raad van Toezicht, Oud-Kassier en Kassier van de Coöp. Boerenleenbank te Grootegast, 28 Februari 1940. Grootegast. Keizersgracht 163. Opgericht Ao 1893. BORGVERZEKE RINGEN AMSTERDAM. voor Kassiers en plaatsvervangende Kassiers van Boerenleenbanken en Beheerders van Aankoop-, Landbouw- en Handelsverenigingen. Sluit Uw verzekeringen bij een NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ Ongeveer 125.000 exemplaren geplaatst. Onze busjes zijn Ook van bin nen ver nik keld. Vooral in dezen tijd is het noodzakelijk de spaarzaamheid aan te kweeken; de ervaring heeit ons de laatste tien jaren geleerd, dat het systeem van sparen door middel van „SPAARBUSJES" het juiste bleek te zijn. Immershet spaarbusje is de BRANDKAST van den kleinen man, en tevens de mooiste reclame voor BOERENLEENBANKEN.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1940 | | pagina 8