INHOUD VAN DE RAIFFEISEN-BODE VIJF EN TWINTIGSTE JAARGANG (JULI 1939 TOT EN MET 1 JUNI 1940) Bijlage bij „De Raifieisen-Bode" van Juli 1940. No. pag. Bankgeheim 7 52 Bankbiljetten (onttrekking) 9 70 Beheer eener Coöp. Boerenleenbank 12 317 4—5 25—33 Belastingplannen 4 27 Beschouwing over de Boerenleenbank 1 4 Borgen (contact met) 34 2030 Business as Usual (zaken als gewoonlijk) 5 35 Centraal Bureau (40 jaar bestaan) 2 10 Clearing met Duitschland 4 29 Coöperatie in Denemarken 8 61 Controle (de jaarlijksche) 67 4553 Credietadministratie 1 7 Credieten aan Zuivelfabrieken 12 93 Credietopening onder Cessie van een aan nemingsom 5 37 Dividend- en Tantièmebelasting 8 61 Economie (gebonden) 12 91 Finland 5 42 Geld- en Effectenmarkt 19 Goudclausule (geldigheid) 9 55 Grondkapitaalbank A.V12 19 Handboekje 27 1552 Incassobureau (inlichting van een kassier) 1 3 Imputatie-regels 10 73 In Memoriam (W. Kakebeeke) 11 81 Inundatie en Evacuatie 6 45 8 58 9 66 Jaarverslag (grondstof)9 68 Jaarverslagen (gedrukte) 11 86 Jaarwisseling (G. W. Stroink)7 49 Jubileum, Alphen a/d Rijn 7 53 Dirksland 10 79 Hooge- en Lage Zwaluwe 1 7 Nijega-Opeinde 5 39 Purmerland 11 87 Wijde Wormer 10 79 Kapitaal voor bijzondere doeleinden 1 5 No. pag. Levensverzekering-polissen (in pandgeving) 56 3744 Middenstandscrediet n 32 Ministrieele Resolutie 8 61 Nederlandsch Bankwezen (concentratie) 8 58 Nu en 1914 4 37 Onteigening (wederopbouw) 12 91 Oorlog Bezetting Boerenleenbank 12 89 Oorlogsomstandigheden (vragen) 4 28 Oorlogsschade (vergoeding) 12 92 Oppassen (geldleening aan een Waterschap) 5 36 Opzienbarende gebeurtenis in de Bank wereld 2—3 10—21 Pachtwet 10 74 Prof. Dr. C. Weststrate23 922 Reductie op Spoorwegen n 86 Rentecorrectie 10 79 Rentestand (stijging) 7 50 Roswinkel (een les) 5 33 Rijksmarkbanknoten 12 94 Rijkspostspaarbank (Spaargelden in Neder land) 2 12 Statistische gegevens H 33 Stichtingsacte (Spaarbank) 3 21 Surplus effectenbeleening 12 92 Uitbetaling aan ontvangers 2 13 Uitbetaling aan een gemachtigde 3 20 Uitbetaling van een spaargeld-saldo 5 36 Uitloting deposito-obligaties 6 46 Uitloting Obligaties Grondkapitaalbank 9 71 Vereenigingsrecht 2 11 Verpachting (formaliteiten) 7 51 Vragen uit het publiek 4 28 Weest vertrouwd en vertrouwt niemand 3 23 Winstbelastingheffing 8 50 Winstbelasting jij2 8193 Wijzigingen in 't Bestuur en R. v. T. van Boerenleenbanken 9 67 Zuivelpositie in Nederland10 75

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1939 | | pagina 1