MARTENS' NATIONALE BORG-MAATSCHAPPIJ J. A. HUIZINGA N.V. DE RAIFFE1SEN-B0DE Ouderdoms- Weduwe- Weezen-verzorging het Collectief-Contract i i aAaaaXx MEUBELFABRIEK NEDERLAND BRANDKASTEN KLUISDEUREN SAFEDEP0S1TS DOETINCHEM KUIPERS-VISSCHER - GRONINGEN 8 Voor (óók met premie-staking bij invaliditeit) op de voorwaarden van geelt de Centrale Bank gaarne inlichtingen. F - HALBETIMMERING BOERENLEENBANK BEILEN. WESTERSINGEL - GRONINGEN - TELEF 118 Vervaardigt loketafscheiding, bankbetimmeringen en meubilair naar alle ontwerpen Teekeningen en prijsopgave kosteloos. Boonenstokken HEININGPALEN Klaverruiters SLIETEN, ENZ. levert DE NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ te ARNHEM direct uit de bosschen op diverse afzendstations. Prijzen en conditiën na opgave van verlangde hoeveelheid en maat. Keizersgracht 163. Opgericht Ao 1893. AMSTERDAM. BORGVERZEKE RINGEN voor Kassiers van Boerenleenbanken en andere rekenplichtige functionarissen Sluit Uw verzekeringen bij een NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ ■IIIM Met veel succes reeds in gebruik bij méér dan 200 Boerenleenbanken Ongeveer 100.000 exemplaren geplaatst. Vooral in dezen tijd is het noodzakelijk de spaarzaamheid aan te kweeken; de ervaring heelt ons de laatste tien jaren geleerd, dat het systeem van sparen door middel van „SPAARBUSJES" het juiste bleek te zijn. Immershet spaarbusje is de BRANDKAST van den kleinen man, en tevens de mooiste reclame voor BOERENLEENBANKEN. Hoofdkantoor s Heerestraat 81 Telefoon 734 Ook van bin nen ver nik keld. Onze busjes zijn KOPER- VERNIK KELD, dus ro est- vrij.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1937 | | pagina 10