V HEVIGE BRAND N.V. LIPS' Brandkasten- en Slotenfabrieken HATIOHALE ROHG-MAATSCHAPPIJ „PROUDFIT" „TRIPLO" DE RAIFFEISEN-BODE. 1 banden voor Losbladig systeem van de Firma Blikman Sartorius, wórden geleverd door de afd. EXPEDITIE banden voor Losbladig systeem worden geleverd door de afd. EXPEDITIE IN STRIJP ATTEST: de Nederlandsche Heidemaatschappij Verschaft ZEKERHEIDSSTELLING voor KASSIERS van Coöp. Boerenleenbanken, Veilingmeesters, Zaakvoerders van Coöp. aankoopvereenigingen en andere rekenplichtige functionarissen. Prospectus wordt op aanvrage toegezonden. 39 Voor de Coöperatieve Boerenleenbank te NOORDEN. Krimpen a.d. Lek f 2.50 Hummelo 10. Vorden - 25.— Leiderdorp - 25.— Rectum-Ypelo 10. Tijnje - 25.— Ruurlo 5 Hasselt 10.— Rheden 10. Oudeschoot 10. Beesd 5. Hazerswoude 10. Naaldwijk 10. Noord wijk - 7-5o Erica - 5-— Wateringen 10. Winterswijk 10 Langezwaag 10. Diemen 25.— Alkemade 10. Bergambacht f 10. Grijpskerke (Z.) 2.50 Moordrecht 10. Mui den 10. Oostzaan - 25.— Boschkapelle 5-— Hillegom - 25.— Ouderkerk a.d. Amstel - 50.— Monster - 25.— de Bilt 10. Zwolle 5-— Vinkeveen 50.— Worm erve er 7.50 Uithoorn 25-~ Etten 10. f 0' 00 ■*4" (N.Br.) GEEN BLUSCHWATER IN DE NABIJHEID. DE GEHEELE INHOUD ONGESCHONDEN. Aan de N.V. LIPS' Brandkasten- en Slotenfabrieken, Dordrecht. Mijne Heeren, Gisterennacht brak een zware brand uit in mijn schuur, die geheel met hooi en stroo was gevuld. Doordat geen water in de nabijheid was van den brand, tastte het vuur spoedig ook de rieten daken van 3 aangrenzende woningen aan, die weldra geheel in vuur en vlam stonden. Aan redden van eenig huisraad viel niet te denken. De Lip's brandkast No. 21634 van de Boerenleenbank, waarvan ik kassier ben, bevond zich in mijn woning en heeft den geheelen vuurgloed meegemaakt. Na opening der kast hedenmiddag, hetgeen zonder eeni\,e moeite met den sleutel geschiedde, bleken alle boeken en bescheiden zich in ongeschonden staat te bevinden. Ik betuig U van harte mijn volle tevredenheid met de deugde lijkheid van Uw fabrikaat en geef U hiermede volle vrijheid om deze mededeeling te publiceeren. Hoogachtend, STRIJP, 8 Augustus 1931. De Kassier der Boerenleenbank, (w.g.) W. VAN TUYN. DORDRECHT. Boonenstokken HEININGPALEN Klaverruiters SLIETEN, ENZ. levert te ARNHEM direct uit de bosschen op diverse sfzendstatloni. Prijzen en conditiën na opgave van verlangde hoeveelheid en mast. Keizersgracht 163. Opgericht Ao 1893. AMSTERDAM.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 7