38 DE RAIFFEISEN-BODE. Wij merken nog op, dat de biljetten niet van karton zijn, doch van gewoon papier. Karton zou te lastig zijn voor de verzending. Men kan natuurlijk het biljet heel gemakkelijk zelf even op karton plakken. Desgewenscht kan de Afd. Expeditie zich daarmee belasten; de meer dere kosten (inclusief verzending) bedragen voor elk exemplaar f0,25. Afbestellingen en bestellingen en andere correspon dentie over de biljetten gelieve men te richten tot de Afd. Expeditie. Twisk, 15 October 1931. Aan de Redactie van de Raiffeisen-Bode. Weled. Heeren! Flet is maar een vraag, maar zou er misschien ook iets voor te zeggen zijn dat er b.v. in het Januari-nummer der Raiffeisen-Bode een verslag werd gegeven, door U, over het jaar 1931, hetgeen een overzicht gaf van dezen crisis tijd, de werking der Centr. Bank en hare Boerenleen banken, en hetgeen verder volgens Uwe meening daarbij behoort De bedoeling van mij is deze, dat iedere Kassier daar van naar zijn oordeel een klein of een groot gedeelte in zijn jaarverslag kan opnemen. Het zal mogelijk een meerdere bekendheid geven aan de leden der Boerenleenbanken ten opzichte van het Raiffeisensysteem. Tevens zal het een geruststelling wezen voor de spaar ders, wanneer zij overtuigd worden van de soliditeit der instelling in deze tijd van malaise. Ook is het in dezen omtrek van belang te wijzen op het waarborgfonds voor diefstal etc., want het schijnt wel of de inbrekers hier vrij mandaat hebben. Ik verwacht dat de jaarverslagen der Kassiers op deze wijze voor een gedeelte eenigszins gelijkluidend kunnen worden. Hoogachtend, •J. DAMMES. ANTWOORD DER REDACTIE. Wij zullen gaarne trachten aan het verlangen van den geachten inzender te voldoen. Echter zullen wij in het Januari-nummer nog geen eigenlijk verslag over het jaar 1931 kunnen doen. De cijfers der Boerenleenbanken voor 1931 zijn ons dan natuurlijk nog geheel onbekend. Wij zullen ten aanzien der locale Banken dus alleen een al- gemeenen indruk omtrent den gang van zaken in 1931 kunnen geven. Wat de Centrale Bank betreft, weten wij natuurlijk wel iets meer, maar wij zullen toch ook niet veel meer dan enkele algemeene opmerkingen kunnen maken, daar de definitieve cijfers eerst in den loop van Januari bekend worden, terwijl het Januari-nummer van de Raiffeisen-Bode natuurlijk reeds eind December moet worden gereed gemaakt. Bovendien kunnen wij bijzon derheden moeilijk publiek maken, alvorens zij in een vergadering van den Raad van Toezicht en in de Cen trale Ringvergadering zijn behandeld. Het is echter begrijpelijk, dat het Bestuur eener locale Bank in het verslag iets wenscht te vermelden omtrent den gang van zaken in de geheele organisatie en bij de Centrale Bank, daar de belangen van elke locale Bank hiermede in meerdere of mindere mate gemoeid zijn. Ten behoeve van Besturen en Kassiers, die in het ver slag ook eenige algemeene opmerkingen omtrent den crisistijd willen maken (hetgeen voor de leden leerzaam kan zijn), zullen wij ook hieromtrent een korte beschou wing geven. OPGAVE VAN DE INGEKOMEN GIFTEN VOOR DE GELEDEN HAGELSCHADE TEN BEHOEVE VAN BOERENLEENBANKEN 's-GRAVENMOER EN NOORDEN. Voor de Coöperatieve Boerenleenbank te 's-GRAVEMOER. Doornspijk f 25 Wijde Worm er 10. Wartena 25.— Leiden 5-— K wad ijk 5-— Castricum 25.— Leerbroek 15 Zunderdorp 10. Groot-Schermer 10. Meeden 5- Voorburg 5-— Boschkapelle 5-— Westzaan 20. Vlaardingen 25.— Oudenhoorn 12. Koegras 25.— Reeuwijk 10. Krimpen a.d. Lek 2.50 Genemuiden 20. Roden 10. Zijdewind 5-— Zuidlaren 25.— Vorden 25-— Rectum-Ypelo 10. Houten 10. Heemstede 10. Wijk Aalburg L.B. 15 Ermelo 10. Holwerd 10. St. Laurens 10. Purmerland 5-— Waddinxveen 100.-- Garmerwolde 7.50 Laren N.H. 25.— Zuidland 25.— Wieuwerd 10. Hillegom 25.— 's-H eer-Arend skerke 10. den Burg 10. Doniaga 5-— Aalsmeer 100.— Soest 25.— Zwolle 5-— Meppel 10. Koewacht 25.— H eerde 25.— Losser 25.— Pernis 25.— Nijega-Opeinde 10. Oldebroelc 10. Veen 10. Wormerveer 7.50 Voorschoten 10. Rauwerd 10. T w ello 25.— Colmschate 20. Kapelle 10. Winsum Gr. 25.— Dalen 10. Molenaarsgraaf 50.— Etten 10. Oudega 10. Ruurlo 5-— Rheden 10. Borssele 5-— Naaldwijk 10. Beesd 5-— Koudekerke 10. Erica 5- Winterswijk 10. Voorst 25.— Apeldoorn 50.— Hummelo 10. Heeg 5-— Oost- West-Souburg - 10. Haarlem 25.— Leiderdorp 25.— Ameide 10. 2de Exloërmond 10. Spankeren 10. Tijnje 25.— Lunteren 10. Hasselt 10. Oudeschoot 10. Hazerswoude f 10. Terbregge 10. Streefkerk 10. Olterterp 10. Oostvoorne 10. Kloosterzande 10. Benschop 10. Andijk 50.— Wolvega 10. Appeltern 5-— Klarfenbeek 20. de Wilp 25.— Kloetinge 5-— Staphorst 10. Rinsumageest 5-— Landsmeer 50.— Noord wijk 7.50 Wateringen 10. Clinge 10. Langezwaag 10. Diemen 25.— Zevenaar 25.— Eerbeek 15-— Oost erend 10. Uitgeest 10. Zevenbergen 25.— Utrecht-Achtienhoven 25.— Vollenhove 10. Hagestein 10. Ee-Engwierum 10.— Hoogezand 25.— Haarlemmermeer 10. Nes 10. Loosduinen 10. Sommelsdijk 25.— Haamstede 10. Bergambacht 10. Moordrecht 10. Schipluiden 10. Schermerhorn 25.— Renkum 10. Borne 10. Oostzaan 25.— Alkemade 10. Almkerk 25.— Wassenaar 50.— Driel 25.— Grijpskerke (Z.) 5.— Barendrecht 25.— Nieuwendam 25.— H ellendoorn 10. Bo'skoop 10. Strijen 25.— Muiden 10. Scharnegoutum 10. Wijk aan Zee en Duin - 25.— Marrum 10. Middelie 10. Beemster 10. Sassenheim 10. Lopik - is.— Noord-Schar woude I 25.— Zoeterwoude - 25.— Stolwijk 25.— Voorhout - 25.— Berkel Rodenrijs - 50:— Tzum 20. Ouderkerk a.d. Amstel - 50. de Bilt 10. Achlum 10. Westerlee 5- Lisse - 100. Rijnsburg 10. Spijkenisse 10. Delft 20. Herwen v. Aerdt - 25.— Kollum - 25.— Wieringen - 25.— Gorinchem - 25.— Zevenhuizen 10. Uithoorn - 25.— f 2822.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 6