INHOUD VAN DE RAIFFEISENBODE s BIJLAGE BIJ DE RAIFFEISENBODE VAN JULI 1932 ZEVENTIENDE JAARGANG (Juli 1931 tot en met Juni 1932) Afscheid (Th. E. Copray, ter Aar) 8 Hypotheken (royement) 11 Balanshulp 6 Inspecteurs (legitimatie) 7 Balansen en jaarverslagen (gedrukte) 11 Jaarverslag (grondstoffen voor) 8 Bankgarantie (A.N.W.B. 2 Jaarwisseling '7 Beschikken op 't crediet door anderen 7.8, 9 Jubileum (Westerblokker I) 4 Bestuurders-verantwoordelijkheid 11 Landbou w-hypotheekbank 2 Betrouwbaarheid der Boerenleenbanken 6 Landbouw-inventaris verband 10 Borgen 6, 7 Liquiditeit der Centrale Bank 2 Brandkast (weest op uw hoede) ii. 12 Liquiditeit der Boerenleenbanken 1 Chècjue- en giroverkeer 3 In Memoriam (A. Feikema) 12 Coöperatie als economisch verschijnsel 3 In Memoriam (1. G. J. Kakebeeke) 4 Coöp. Centrale Raif feisenbank (A.V. 12 Nederl. Bank (verklaring) 4 Controle (de jaarlijksche) 6 Premieloten (Elkink) 5, 7 Coupons (buitenl. obligaties) .8 Rai ff eisen (aan 't woord) 7 Credietinperking IO, 11 Raiffeisenbatiken en crisis 9 Credietnemers en borgen 7 Saldobiljetten per 31 Dec 6 Deposito-obligaties (uitloting) 6 Schulddelging door één borg 11, 12 Economische credietverleening 5 Schuldsplitsing (borgen) 10 Effectenboek 8 Spaarboekje debet 11 Erfpacht (hypotheken) 8 Sparen of verteren 9 Expeditie-afd. in Tivoli 11 Uitloting (deposito-obligaties) 6 Faillissement van borgen 7 Uitloting grondkapitaalbank 9 Financieele crisis 4 Uitstelformulier (voor borgen) 8 Financieele moeilijkheden Duitschland) 3 Tarwewet (uitvoering) 2 Formulieren voor schrijfmachine 9 Tijdsomstandigheden (een les) 11, 12 Formulieren voor uitstel van betaling 3 Vraag en Antwoord. Geld- en effectenmarkt i t/m 12 Credietnemers 5 Geldbelegging aan gem. en waterschappen 2 Credietinperking 10 Gemeenteschuld 7 Spaargeld-verpanding 10 Grondkapitaalbank (Coöp.) i Van heinde en. ver. Grondkapitaalbank (Coöp.) A.V 12 Coöperatie 3 r Goudclausule Vragenlijsten en balansen Guldens (oud model) 8 Veiligheid (sirene) 3 Handboekje 2, 3, 6, 7 Waarschuwing (premieloten) 2 Hagelschade-fonds 5. 6 Waarschuwing (N.V. Nationaal Belang) 9 Handelsregister bijdrage-vermindering IO Watersnoodfonds 11 Hypotheken (liquide maken) I, 2, 9. 10 Zakelijk of gemoedelijk 2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1931 | | pagina 1