JOHGSTE SÜSGESSEN fa,. -.% ELKE MAAND EEN NIEUW ATTEST! AUGUSTUS 1925 SEPTEMBER 1925 OCTOBER 1925 NOVEMBER 1925 N.V. UPS' BRANDKASTEN- EN SLOTENFABRIEKEN DORDRECHT DE RAIFFEISE N.-B ODE. 65 in de bedoelde algemeene vergadering zoo spraken, nog meer bezorgd zijn voor den fiscus dan deze voor zich zelf bezorgd is en hem gelegenheid willen geven om dingen te doen, waartoe hij zich zelf niet eens bevoegd heeft verklaard. Zij zijn, om een bekende Fransche uitdrukking te bezigen, plus royalistes que le rot (meer koningsge zind dan de koning zelf). Oprichting van een afzonderlijke Spaarbank is dus alleszins moreel geoorloofd. GELD- EN EFFECTENMARKT gedurende Januari 1926. De eerste maand van het Nieuwe Jaar kenmerkte zich door een vrije ruime geldmarkt. Prolongatie noteerde van 2i/2 tot 31/2 Er was weder gelegenheid tot in schrijving op schatkistpapier. Slechts een zeer gering bedrag werd toegewezen, waarbij zij, die een bedrag toegewezen kregen, zich met een zeer laag rendement moesten tevreden stellen, n.1. van ongeveer 0.9 0/0 voor de driemaandspromessen en van ongeveer 18/4 °/o voor zesmaandspromessen. De wisselmarkt varieerde niet veel, slechts de Fransche frank fluctueerde nog al eens. De wisselkoersen te Amsterdam waren voor: 30 Dec. 15 Jan. 29 Jan. Londen Parijs Brussel New-York 1 2.o6'/4 9.41 11.28 2-485/8 12.08 '/j 9-34 11 29 '/2 2.485/s I2.Il'/o 9 35 ■i 32'/2 2.48'/. De effeclenmarkt gaf lagere koersen voor verscheidene tevoren zeer hoog geprijsde fondsen. De Staatsfondsen noteerden: 30 Dec. 15 Jan. 29 Jan. 6 0/f, Nederland 1922A 5 '9'S 5 °/0 '9'9 4V2 I9I7 4 0/0 1916 6 0/0 Nederl. Indië 1919 l°5"/'l6 101 y2 loi'/a 997/16 963/s I02'/8 io6'/2 I02'/8 I02 99'/2 96S/I6 102'Yjg 10 6'/le ioi3/i6 IOI 98 V, 955/s I02'/4 "w/m,. MISLUKTE INBRAAK OP EEN LIPS' BRANDKAST TE ZUIDLAREN EEN LIPS' BRANDKAST BESCHERMT HAREN INHOUD VOLKOMEN IN DEN PELLEN BRAND TE AMSWEER MISLUKTE INBRAAK OP EEN LIPS' BRANDKAST TE SCHIEDAM MISLUKTE INBRAAK OP EEN LIPS' BRANDKAST TE ROTTERDAM

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1926 | | pagina 5