NATIONALE BORG-MAATSCHAPPIJ VLEBSCHMEEL Residentie Hypotheekbank UPS Zuider Hypotheek- Bank EIMUEL SHEETS. k - Leverancier aan tal van |j Boerenleenbanken. Verschaft ZEKERHEIDSSTELLING voor KASSIERS van PLAATSELIJKE BANKEN als aanvulling van het Borgfonds der Centrale Raiffeisen Bank te Utrecht. Boek- en Steendrukkerij geregeld verkrijgbaar. HENNE K A MP Bolwerk - Rotterdam. Boonenstokken Telefoon 1774, Utrecht 's Gravenhage, Anna Paulownastr. 97 5 Hypotheekbrieven tegen 100 '/2 °/o Na 10 jaren a pari opeischbaar. 42 DE RAIFFEISEN-BODE. DORDRECHT. BRANDKASTEN- EN SLOTENFABRIEKEN PAND BRIEVEN Reserves f857.011.35 100l/2 /o TE BREDA geplaatst vanaf 1 Juli 1924 ruim f 800.000. I Keizersgracht 163. Opgericht Ao. 1893. AMSTERDAM. Weert. Levering van alle voorkomende Boek-en Steerdrukwerken. HEIN INGP ALEN Klaverruiters SLIETEN, ENZ. levert de Nederlandsche Heidemaatschappij te ARNHEM direct uit de bosschen op diverse afzendstations. Prijzen en conditiën na opgave van verlangde hoeveelheid en maat. ZENDT UWE COUPONSNAAR DE CENTRALE BANK TER VERZILVERING. KOSTENIOCENTl PER F 100.-. DRUKKERIJ HOONTE Is een billijk adres en kan U In spoedeischende ge vallen direct van dienst zijn

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1925 | | pagina 8