COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK te den 19 Den Heer te Voor U geïncasseerd: No. Bedrag Vreemd geld Bedrag Holl. geld. BETROKKENE Kosten. Totaal bedrag Totaal kosten U toekomend bedrag 1.) Bovenstaand bedrag geboekt in het credit Uwer rekening-courant grootboek III, folio valuta - De Coöp. Boerenleenbank te 2). Bovenstaand bedrag ad Zegge: ontvangen. den 19 10 cent. N.B" Bij bijschrijving op rekening wordt slechts 1) ingevuld en het geheele formulier aan geadresseerde gegeven: doordruk blijft in 't boek achter. Bij uitbetaling 2) in te vullen; op doordruk zegel plakken en geadresseerde hierdoor laten teekenen. 't Bovenste exemplaar aan geadresseerde te geven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1925 | | pagina 6