OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT. REDACTIONEEL GEDEELTE. Serie M. No. 6. DECEMBER 1919 Vijfde Jaargang sen-Bod Verschijnt den eersten van iedere maand Abonnement f 0.50 per jaar Losse nummers 10 Cent. franco per post. Redactie en Administratie DRIFT 13, UTRECHT. Teleph. Interc. No. 1705. INHOUD: a. Redactioneel ge deelte: i. Uitloting deposito-obliga ties. 2. Coupons deposito-obligaties. 3'. Onze circulaire in zake Gemeenten. 4. Opmaken Jaarbalans. 5. .Saldo biljet per 31 December. b. Uit onze boerenleenbanken: 1. Ingezon den door Kassier. 2. Ingezonden door Kassier (met antw. Red.). 3. Inge zonden door X. (Kassier). 4. Inge zonden door Delft (met antw. Red.). 5. Ingezonden door Aalten. 6. Inge zonden door Langezwaag (met noot redactie). c. Advertentiën. Uitloting Deposito-Obligatiën. Ingevolge het bepaalde bij arti kel 9 van het Reglement op de depo- sito-obligatiën heeft in de bestuurs vergadering van 13 November j.1. de uitloting plaats gehad van de num mers welke per 31 December a.s. aflosbaar zijn. Uitgeloot zijn de navolgende obli- gatiën Stukken van f1000. Serie A. No. 35 36 38 39 4; 77 81 93 97 107 119 123 148 151 153 156 157 162 163 164 165 191 196 19S 203 208 244 2S1 297313326333 343 349 3'75 395 396. Serie B. No. 6 io 24 27 28 59 62 63 74 77 79 i°3 114 117 139 159 168 189 192 193 207231234243 291 312 316 321 330352364365 370 380 388 393 395 397 399 403 440 442 455 453 459 469 482 493 496 497- Serie C. No. 28 32 35 55 66 77 78 85 100 118 131 140 153 160 166 167 171 175 176 191 202216221 225 239 261 265 268 276325330358 359 367 381 388 393 412 420 441 442 444 448 451 458461472482 486 499. Serie D. No. 2 3 6 26 27 34 37 77 90 91 104 105 120 126 127 132 133 H5 1 53 1 55 164 168 178 185 188 191 211 241 248255266267 272 273 281 315 316324350357 372 373 402 409 446469485488 495 496. Serie E. No. 7 11 18 21 24 41 97 103 108 116 127 139 173 185 199 201 202 211 230 233 257263268269 271 289 296 315 326341342343 350 351 363 364 377 389 390 392 400 401 410 412 420426454460 476 490. Serie F. No. 27 32 50 59 61 63 76 87 88 89 95 116 131 135 143 145 15S 160 171 196 235 242 243 245 246 249 260 267 283 290 295. Serie G. No. 3 10 17 34 41 42 66 92 117 121 123 128 137 140 141 155 158 167 177 188 209216222238 246 254 267 269 278 302 305 306 310 320 324 338 341 347 358 388 389 395 442 443 452456460468 493 499. Serie H. No. 2 11 16 23 32 40 60 61 73 89 99 103 122 127 144 148 152 155 162 170 197198215229 230 232 233 244 245246253261 279 285 287 328 349353405407 408 409 433 435 447450458468 469 483. Serie J. No. 2 4 14 23 37 50 72 73 81 93 118 131 135 151 170207 216 228 23S 245 274289290292 298 299 306 309 310 311 326332 347 354 359 360 372 374 386 393 399- Serie K. No. 44 45 63 84 93 95 98 104 118 119 129 132 139 142 152 169 220 224 228 238 251 261 262268 277 278 292 299 311 331 343 353 379 386 400. Serie L. No. 5 8 15 21 33 41 47 62 68 82 87 94 119 131 132 158 161 167 169 2 2 1 224 228 234 236 255 257 270 281 293 303 347 348 353 360 381. No. 15 17 38 57 72 77 103 108 125 130 134 162 171 173 184 187 194 199 210 2 12 240 249 250 257 261 276 280 294 302 318 326 329 334 365 37i 386 392 393 399- Obligatiën van f500. Serie A. No. 402a 402b 405a 405b 414a 414b 426a 426b 436a 436b. Serie F. No. 325a 325b 329a 329b 342a 342b 345a 345b 351a 351b 352a352b 355a 355b 380a 380b 404a 404b 405a 405b 410a 410b 4153415b 420a 420b 422a 422b 432a 432b 468a 468b 473a 473b 486a 486b 498a 498b. Serie J. No. 403a 403b 426a 426b 435a 435b 453a 453b 472a 472b 4823482b 485a 485b 488a 488b 493a 493b Serie K. No. 405a 405b 429a 429b 438a 438b 448a 448b 451a 451b 459a459b 461a 461b 463a 463b 4663466b 467a 467b 469a 469b 482a 482b 494a 494b 495a 495b 497a 497b Serie L. No. 405a 405b 408a 408b 411a 411b 418a 418b 426a 426b 427a 427b 445a 445b 452a 452b 4553455b 458a 458b 462a 462b 470a 470b 473a 473b 478a 478b 4833483b Serie M. No. 403a 403b 422a 422b 423a 423b 4:7a 427b 429a 429b 438a 438b 448a 448b 453a 453b 4573457b 464a 464b 477a 477b.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1919 | | pagina 1