INHOUD van DE RAIFFEISENBODE Vijfde Jaargang (1 Juli 1919 tot en met 1 Juni 1920.) INHOUD. Nr. Aandeelen en crediet 11 Aansprakelijkhed (pers.) 3 Arbeidscontract (Zegelwet) 7 Balans opmaken6 Belastingambtenaren (boekin- zage)ij 5 Bestuur en kassier (Joh. Ob- bink)3 Borgstelling van kassiers 2, 6 Congres (landhuishoudkundig) 5 Coupons (dep. obligaties) .6, 12 Credietaanvrage (C. B.) 3 Crediet aan Waterschappen 4 Crediet bij Boerenleenbanken 3 Crediet-Coöperatie (Joh. Ob- bink)8, 9 Credietverstrekking (aan per sonen) 7 Dagboek (afsluiting boekjaar) 7 Deposito-obligaties9 Garantie (N.O.T.)2 Gemeenteleening6 Hypotheek en crediet in l.r. 5 Inbraak- en diefstalverzekering 2 Incasseering (binnenl. papier) 2 4, 8 Incourante fondsen 9 Ingezonden (J. M. Natzijl) 6 (Hypotheken boven f3000 door C. B. L.) Insinuatie3 Inspectie3, 8 Invaliditeitswet van 1919 8 Jaarwisseling7 Kruis (handteekening) 4 Kennisgeving (rente) 12 Lidmaatschap (bij vertrek) .3, 10 Memoriam (F. H. v. Wichen) 10 Nieuw-Namen (steun) 1 Nieuw-Namen (ontv. giften) 4 5> 8 Pandbrieven van hyp. banken 2, 5> 6, 7, 8 Promessen10 Rente (cornm. bankinstelling) 3 Renteberekening12 Rentevergoeding (Tj. Kuperus) 11 Reorganisatie: Bezwaarheid (C. H. J. Lutz) 10 Crediet-Coöperatie 1 Joh. Ob- bink)9 Coöp. Bankwezen (J. Obbink) 11 Geld voor Handelsbank C. Slikker)9 Hypotheekbank (B. Veld huizen) 9 Hypotheekbank (W. J. Lub- bers)-9 Naaml. Vennootschap (zuivel- coöperator)9 Idem (Tj. Kuperus) 10 Idem (V. te Z.)10 Ring O. Friesland 10 Ring Hoogkarspel 10 Stok achter de deur (G. W. de Jong)g, 10 Repliek op „kassier nr. 1" 3, 4 Ring Hoogkarspel (verg.) 12 Saldobiljet per 31 Dec. 6 Salaris (kassiers) 1, 3, 6, 7, 10, 12 Spaargeldrente5, 6 Schuldbekentenissen 6 Statistiek (Centraal Bureau) 1 Uitbetaling ina overlijden) 11 Uitloting dep. obligaties 6 Uitloting Staatsl. 1917 (2 Verslag (A. V.) 1919, beknopt 1 Verslag (A. V.) 1920, beknopt 12 Verslag (Ter Aar)I Verzekering (Onderlinge) 4 Waarschuwing (ministrieel) 8 Watersnoodfonds 9 Zegelwet (gewijzigde) 1, 4, 5, 7, 8 Zegelkosten 3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1919 | | pagina 1