Firma H. J. Reesink Co.,Zutphen Een en tweepaards Maaimachines CERES N°. 9 en Ng. 12. Uit voorraad leverbaar: Vraagt Attesten. LICHTE TREKKRACHT KORT AFSNIJDEN SOLIEDE BOUW. Korte beschrijving der CERES Maaimachines. Alleen door NU REEDS TE BESTELLEN en de maaimachines DIRECT IN ONT VANGST te nemen, hebt Gij zekerheid van levering. 80 DE RAIFFEISEN-BODE. Eenpaards machine CERES No. 12. Prijs met gewone vingeibalk en houten (xcentriekstangf 275. Tweepaards machine CERES No. 9. Prijs met gewone vingerbalk en houten excentriekstang f 300. De rustige en gelijkmatige gang eener maaimachine hangt hoofdzakelijk van de constructie van het frame af; diarom is hieraan de meesje aandacht gewijd. Het geheele raam, dat uit prima gietijzer veivaardigd is, bestaat slechts uit één stuk. Met ee speciale machine worden alle lagers tegelijk uitgeboord, waardoor een zeer nauwkeurig passen der assen wordt verkregen, zoodat ue kamwielen noch te dicht noch met te groote wrijving tegen elkaar werken. De lange hefboom van de CERES machine is bijzonder doelmatig, waardoor de bestuurder den messenbalk zelfs met een belasting van 100 K.G. nog gemakkelijk kan lichten. Door het aanbrengen van een kogellager in het conische drijfweik wordt de wrijving in groote mate verminderd, zoodat de gang der machine bijzonder licht is. De bouten excentriekstang bestaat slechts uit 2 deelen, de eigenlijke stang en het excentrieklager. Dit lager is van een uitneembare bus voorzien, welke niet eirond af kan slijtenomdat zij draaibaar bevestigd is. De excentriekstang munt uit door haar eenvoudige en practische constructie en werkt steeds in directe verbinding met het mes, onverschillig welken stand de mes senbalk ook inneemt. Hierdoor wordt elk rukken voorkomen en het mes krijgt een vrije en krachtige beweging, welke een alles zins goede werking in elke grassoort waarborgt. Bovendien is de excentriekstang uiterst gemakkelijk van den messenkop al te koppelen, hetgeen met een enkele handgreep en zonder het gebruik van eenig gereedschap kan geschieden. De knuppels zijn onder den disselboom aangebracht en heffen dezen hierdoor eenigermate op, zoodat de druk op de paarden verlicht wordt. Ook staan de knuppels in verbinding met een veer, z.g. schokbreker, waardoor de trekkracht meer gelijkmatig verdeeld en den trekdieren de schokken bespaard worden, welke door het plotseling stoppen, alsook door het haastig aanzetten, ontstaan. De vingerbalk van de CERES maaimachine heeft bewezen een belasting van 2co K.G. te kunnen doorstaan, zonder daardoor zijn lijnrechten vorm ook maar in het minst te verliezen. De arbeidsbreedte of de snijbreedte van de CERES No. 9 is 1.34 Meter. CERES No. 12 1.03 De middenrib over het loopvlak van de wielen is een waaiborg tegen het schudden tijdens het vervoer. De hoofdas loopt n rollenlagers, terwijl de machines een breed spoor hebben, wat een vereischte is voor een deugdelijke machine. Het uit- en in het werkstellen kan gemakkelijk vanaf de zitting met de voet geschieden, door een kruk naar beneden of naar boven te bewegen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1917 | | pagina 8