bestuurs en ledenin abobank B&B - Rondetj|il|esprek: 'met de leden tot een beter bedrijf komen' 4 De ambitie van Ra Zuid-Gioningeh 8 De stelling: de nieuwe centrale governance voldoet beter dan de oude Jac Verhaegln 12 Impressie: algemene vergadering 2004 14 Ledenbank van het jaar: Lan Cuijk-Noord 16 Maatschappelijk jaarverslag 22 Magazine voor bestuurders en commissarissen van Rabobanken juli/augustus 13e jaargang urder

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 2004 | | pagina 1