Rabobank Vakblad voor leden van besturen en raden van toezicht van Rabobanken maart/april 2002 11e jaargang Centrale kringvergadering schrijft historie B&B impressie: werkbijeenkomsten bestuursvoorzitters en enquĂȘteresultaten: colleges groeien in hun rol 4 Constructief overleg op CKV 20 maart 8 Tien vragen aan Thomas van Rijckevorsel 10 De ambitie van Stramproy 12 I Afscheidsinterview Wim van den Goorbergh 14 I Bank Bestuurder Topstructuur op Rabowijze ingevuld

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 2002 | | pagina 1